Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Osada schyłkowo paleolityczna w Ćmielowie

„Mały Gawroniec” to niewielki, dobrze wyodrębniający się z krajobrazu cypel o powierzchnia ok. 1 ha i niemal pionowych zboczach podciętych przez otaczające go głębokie wąwozy. Materiał zabytkowy koncentrował się na powierzchni ok.30 arów w północno zachodniej części cypla na łagodnym zboczu niewielkiego pagórka. W sezonie 2004 na stanowisku „Mały Gawroniec” przeprowadzono badania sondażowe w efekcie, których pozyskano relatywnie bogaty zespołu materiałów krzemiennych datowanych na okres paleolitu schyłkowego ( kultura magdaleńską) i neolitu (kultura lendzielska, kultura pucharów lejkowatych). O wyjątkowości stanowiska świadczy obecność zestawu form nawiązujących do późnych faz kutury magdaleńskiej, czyli jednej z najsłabiej rozpoznanych jednostek górno/schyłkowo paleolitycznych na terenie Polski.

Badania na stanowisku „Mały Gawroniec” prowadzone są przez mgra M. Przeździeckiego z Instytutu Archeologii UW, wspólnie z mgr W. Migalem z Działu Neolitu PMA w Warszawie, a finansowanie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę