Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Nauki o środowisku

Dziedzina interdyscyplinarna, zawierająca elementy geologii, gleboznawstwa, klimatologii, paleontologii, archeobotaniki i archeozoologii. Podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
 
1. Ziemia jako system.
2. Minerały i skały.
3. Różnorodność życia na Ziemi.
4. Środowiska naturalne i sedymentacyjne na Ziemi.
5. Procesy kształtujące struktury Ziemi.
6. Gleby i procesy glebotwórcze.
7. Zmiany środowiska.
8. Historia roślin na Ziemi.
9. Udomowienie roślin.
10. Historia zwierząt na Ziemi.
11. Udomowienie zwierząt.
 
Ćwiczenia:
rozpoznawanie typów gleb, możliwości odtworzenia przeszłości gleb, rozpoznawanie struktur geologicznych, metody badania procesów tworzenia się struktur, makroszczątki, pyłki roślinne, możliwości odtwarzania historii roślin, typy szczątków zwierzęcych, rozpoznawanie szczątków zwierzęcych, metody badawcze szczątków
Podstawowa literatura:
Allen A.P., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Warszawa 2000
Bednarek R., Prusinkiewicz Z., Geografia gleb, Warszawa 1999
Kornaś M., Medewcka–Kornaś A., Geografia roślin, Warszawa 2002
Lasota–Moskalewska A., Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków, Warszawa 1997
Lasota–Moskalewska A., Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa 2005
Mannion M.A., Zmiany środowiska Ziemi, Warszawa 2001
Mizerski W., Geologia dynamiczna, Warszawa 2004
Mizerski W., Orłowski S., Geologia historyczna, Warszawa 2001 Stanley M.S., Historia Ziemi, Warszawa 2002


Prezentacje - Archeobotanika

literatura i prezentacje

 

Wyniki Nauk o środowisku (kliknij)


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę