Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Nauki o człowieku


Wykład

prowadzący: dr Arkadiusz Sołtysiak

Podczas tych zajęć studenci zapoznają się z wybranymi metodami antropologii fizycznej i bioarcheologii, ze szczególnym uwzględnieniem zasad eksplorowania i opisu szczątków ludzkich podczas wykopalisk archeologicznych. Przedstawione również zostaną możliwości wykorzystania
wyników analiz bioarcheologicznych przez archeologów. W programie znajduje się również krótki przegląd podstawowych zagadnień antropologii kulturowej. Ramowy program zajęć:

 

 

  • Antropologia — krótki rys historyczny, różne definicje.
  • Metody eksplorowania i opisu szczątków ludzkich podczas wykopalisk archeologicznych.
  • Podstawy prawne i kwestie etyczne związane z eksplorowaniem cmentarzysk.
  • Opis szkieletu — podstawowe terminy.
  • Metody określania płci i wieku na podstawie kości i zębów.
  • Inne metody indywidualnej diagnostyki, rekonstrukcja diety i schorzeń
   w dawnych populacjach.
  • Wprowadzene do paleodemografii.
  • Genetyka człowieka.
  • Badania starożytnego DNA.
  • Zarys filogenezy człowieka: ewolucja naczelnych, australopiteki, rodzaj
   homo.
  • Podstawowe terminy antropologii kulturowej.

Literatura obowiązkowa:

  • Brothwell D.R., Digging up Bones, New York 1982
  • Lewin R., Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Warszawa 2002
  • Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Warszawa — Łódź 1997
  • Piontek J., Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Poznań 1999

Ćwiczenia

prowadzący: mgr Elżbieta Jaskulska; mgr Marzena Ożarek; dr Wiesław Więckowski 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę