Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Materiały do Archeologii Warmii i Mazur


Materiały do Archeologii Warmii Mazur są serią naukową wydawaną przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Seria jest redagowana przez dr. Sławomira Wadyla, dr. hab. Macieja Karczewskiego oraz dr. hab. Mirosława Hoffmanna.

            Na łamach wydawnictwa publikowane są w głównej mierze materiały prezentowane na kolejnych Warmińsko-Mazurskich Sesjach Sprawozdawczych, które odbywają się w dwuletnich cyklach w Giżycku. Nie znaczy to jednak, że publikacje zawierają jedynie materiały o charakterze sprawozdawczym. Obok artykułów prezentujących wyniki najnowszych badań archeologicznych prowadzonych na ziemiach północno-wschodniej Polski i obszarach sąsiednich (zatem znacznie wykraczających poza ramy wskazanych w tytule Warmii i Mazur) w wydawnictwie jest miejsce na prezentację rezultatów szczegółowych studiów analitycznych.

            Specyfika północno-wschodniej Polski i obszarach sąsiednich doprowadziła do wykształcenia się specjalizacji w archeologii, którą obecnie nazywamy „archeologią bałtyjską”. Większość artykułów zawartych w dotychczasowych tomach dotyczyła właśnie archeologii bałtyjskiej. Od drugiego tomu wprowadzono podział na dwie części: „Studia i artykuły” oraz „Materiały”. Taka struktura publikacji odpowiada charakterowi pracy, w której obok artykułów podsumowujących stan badań lub wyznaczających ich nowe kierunki, znalazły się również teksty sprawozdań z najnowszych prac terenowych.

            Pierwotną wersją Materiałów do Archeologii Warmii i Mazur jest wersja drukowana, jednak każdy kolejny tom jest udostępniany w wersji cyfrowej i może być wykorzystywany do celów naukowych i dydaktycznych. Artykuły są udostępniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

 


Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, tom 1


Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, tom 2

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę