Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

POWIERZCHNIÓWKI / FIELD SURVEY

UWAGA!

Ćwiczenia terenowe - powierzchniówki - są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich. Odbywają się zwykle na drugim roku zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich.

Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich, również w wymiarze 30 h..

Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się do prowadzącego (niektórzy prowadzą zapisy sami) lub zapisać w USOS (zapisy są już uruchomione). Proszę sprawdzić u prowadzącego preferowany system zapisu.

Warunki udziału różnią się w zależności od grupy - na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości prosze o kontakt na w.c.wieckowski [at] uw.edu.pl

---------------------------------------------------

ATTENTION!

Field walking survey - powierzchniówki - is a compulsory training for all students of undergraduate and Master's degree programs. This is 30 hrs class, and usually takes place in the second year of both undergraduate and graduate studies.

Students interested in taking part in field walking survey should report to the instructor or enroll in USOS (registrationis already launched). Please check with the instructor preferred registration system.

The conditions of participation vary depending on the group - detailed information is provided by the instructor.

If in doubt, please contact w.c.wieckowski [at] uw.edu.pl


UWAGA. Sezon powierzchniówek wiosna 2018 został zakończony.

ATTENTION. The Spring season of field walking survey is over now.

 

Jedyny dodatkowy termin, dla studentów biorących udział w badaniach na terenie Peru - ćwiczenia powierzchniowe w dolinie Huarmey - 18-22 czerwca 2018, pod kierownictwem dr. Miłosza Giersza.

The only additional dates for the field walking survey is available for the students participating in excavations in Peru - survey of the Huarmey Valley - June 18-22, instructor: dr Miłosz Giersz. 

 

----------------------------------

Grupy ćwiczeniowe ok. 8 osób*.

Zapisy i szczegółowe informacje u prowadzącego lub w USOS.

 

The number of participants per one group - ca. 8.

Registration and more detailed information - contact the instructor and/or USOS.

 

Prowadzący / Instructors (EN - accepts English-speaking students)

mgr Artur BRZÓSKA                     - Mrągowo

dr Sylwia DOMARADZKA               - Bocheniec (16-20 kwietnia)

dr Witold GUMIŃSKI (EN)              - okolice Warszawy (close to Warsaw)

 

dr Ewa ŁUKASZEWICZ (EN)          - Kolno, Mały Płock

dr Michał PRZEŹDZIECKI              - Puck (16-20 kwietnia)

dr Maciej SOBCZYK                      - Podlesice, Jura  (16-20 kwietnia)

dr Wojciech WRÓBLEWSKI (EN)    - Mrągowo

 

Z prowadzącymi, których nazwiska są oznaczone kolorem czerwonym, należy kontaktować się bezpośrednio. Sami prowadzą zapisy na ćwiczenia.

 

W razie pytań proszę o kontakt na w.c.wieckowski[at]uw.edu.pl

If you have any questions, feel free to contact me at: w.c.wieckowski[at]uw.edu.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę