Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Barbaricum

Światowit, Supplement Series B: Barbaricum

 

<<< powrót

 

W ramach tej serii ukazały się następujące tomy:

 

vol. I - J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1989.

 

vol. II - Studia z archeologii ludów bałtyjskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1992.

 

vol. III - J. Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Warszawa 1994.

 

vol. IV - W. Nowakowski, Od "Galindai" do "Galinditae". Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

 

vol. V - M. Kołacz, Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 1995.

 

vol. VI - Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich, P. Szymański, A. Żórawska (opr.), Warszawa 2000.

 

vol VII - A. Juga-Szymańska, W. Nowakowski, P. Szymański (opr.), Warszawa 2004.

 

vol. VIII - J. Okulicz-Kozaryn, B. Kontny (red.), Warszawa 2009.

 

vol. IX - P. Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.

 

vol. X - B. Kontny (red.), Warszawa 2014.

 

vol. XI - "Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur". Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, B. Kontny (red.), Warszawa 2015

 

 

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę