Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zajęcia kierunkowe

← powrót do planu zajęć roku III st. licencjackich

Zajęcia kierunkowe
 6 X liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę6 X 2 ECTS
M. Adamiak  
 Architektura muzułmańska w Azji Środkowejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 13:15 - 14:45, s. 1.10
    
A. Bebel
 Archeobotaniczne know-howliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy środa 16:45 – 18:15, s. 1.14
    
K. Blusiewicz  
 Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni środa 9:45 - 11:15 s. 0.36
    
R. Chowaniec, M. Matera, M. Wagner  
 Między Grecją a Rzymem, czyli kultura materialna Sycyliiliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 9:45 – 11:15, s. 1.10
    
R. Fetner  
 Warsztaty osteologiczneliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 9:45-11:15, s. 0.26
    
A. Gręzak  
 Osteologia szczątków zwierzęcychliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiwtorek 13:15-14:45, s. 0.29
    
W. Gumiński  
 Paleośrodowisko i metody jego rekonstrukcji w archeologiiliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 15:00–16:30, s. 1.10
    
P. Jaworski, M. Rekowska, M. Bąk  
 Śladami Karola Lanckorońskiego w Pamfilii i Pizydii (Objazd naukowy – Turcja)liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki+liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 15:00-16:30, s. 2.09
    
E. Łukaszewicz  
 Słowianie na krańcach świata w czasach wczesnego średniowieczaliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśroda 13:15–14:45, s. 2.07
    
K. Misiewicz, J. Chyla
 GIS dla archeologów - wykładliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letnipiątek 9:45 – 11:15, s. 2.07
 GIS dla archeologów - ćwiczenialiczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiczwartek 11:30 – 13:00, s. 1.11
   
J. Miziołek, M. Łuszczewska  
 Rzeźba grecko-rzymska w kolekcjach Wiecznego Miasta i jej recepcja w polskiej kulturze artystycznej. (Objazd naukowy)liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki+liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniczwartek 15:00 – 16:30, s. 1.14
M. Nowakowska  
 Metodyka podwodnych badań archeologicznychliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyczwartek 16:45 - 18:15, s. 2.07A
    
T. Płóciennik  
 Język grecki dla początkującychliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiwtorek 15:00 - 16:30, s. 1.09
    
T. Płóciennik  
 Łacina kontynuacjaliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiponiedziałek 16:45 – 18:15, s. 2.06
    
M. Przeździecki, A. Grabarek, A. Maciałowicz  
 Źródłoznawstwo pradziejoweliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiponiedziałek 11:30-13:00, s. 2.09
    
M. Przeździecki M., W. Więckowski  
 Od Australopiteka do Homo sapiens – kultura, biologia, środowiskoliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 11:30 - 13:00, s.2.06
    
A. Sołtysiak   
 Tafonomia szczątków ludzkichliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowywtorek 13:15 – 14:45, s. 0.26
    
A. Sołtysiak   
 Trudna sztuka pisania i publikowania artykułów problemowychliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowywtorek 9:45 – 11:15, s. 2.07A
    
M. Starski  
 Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsceliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 9:45-11:15, s. 0.36
    
A. Szela  
 Metody inwentaryzacji i zabezpieczania zabytków archeologicznychliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyponiedziałek 11:30 – 13:00, s. 2.06
    
P. Szymański  
 Ceramika germańska i bałtyjska od wczesnej epoki żelaza po początek okresu średniowieczaliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 13:15 – 14:45, s. 2.07
    
A. Ulanowska  
 Wprowadzenie do archeologii włókiennictwa z zastosowaniem metod “hands-on learning”liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickisemestr zimowywtorek 9:45–13:00, p. 3.14/ II p.
    
D. Woronko
  
 Geoarcheologialiczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 11:30 – 13:00, s. 2.06A
    
M. Żuchowska  
 Język i kultura Chinliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 9:45 – 11:15, s. 1.09

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę