Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Ważne dokumenty


1/ Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego  Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013 r.


2/ Koncepcja kształcenia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego w dn. 24.10.2012 r.


3/   Dokumenty dotyczące:


- procedury hospitacyjnej


- procedury ankietowania zajęć


- procedury ewaluacji toku studiów

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę