Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Krajowe

krajowe

Bezławki

Bezławki

Bezławki - grodzisko wczesnośredniowieczne na Mazurach

Kierownik badań: mgr Tomasz Nowakiewicz
Miejsce badań: Bezławki gm. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: Grodzisko pruskie
Datowanie: okres wczesnośredniowiecznyBrudnice

Brudnice

Brudnice - cmentarzysko kultury przeworskiej

Kierownik badań: mgr Andrzej Szela
Miejsce badań: Brudnice, woj. mazowieckie.
Charakter stanowiska: cmentarzysko
Datowanie: okres wpływów rzymskichCzerwony Dwór

Czerwony Dwór

Czerwony Dwór - cmentarzysko skupienia gołdapskiego kult. sudowskiej z III-VI w.

Kierownik badań: dr Paweł Szymański
Miejsce badań: Czerwony Dwór, stanowisko XXI, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: Ciałopalne cmentarzysko kurhanowe
Datowanie: okres późnorzymski i wędrówek ludów
Więcej informacji: http://www.archeo.uw.edu.pl/czerwonydwor/wieża zamku w Człuchowie

wieża zamku w Człuchowie

Autor: Michał Starski

Człuchów - zamek krzyżacki i starościński

Kierownik badań: mgr Michał Starski
Miejsce badań: teren miasta w Człuchowie, woj. pomorskie
Badania: 2008-2010

Charakter stanowiska: założenie zamkowe 
Datowanie: XIV - XVIII wiekĆmielów

Ćmielów

Ćmielow - osada schyłkowopaleolityczna


Kierownik badań: mgr Michał Przeździecki, mgr. W. Migal (PMA)
Miejsce badań: stanowisko „Mały Gawroniec” w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie.
Charakter stanowiska: obozowisko schyłkowopaleolityczne
Datowanie: górny paleolit - schyłek paleolituGołębiewo

Gołębiewo

Gołębiewo - cmentarzysko kult. przeworskiej

Kierownik badań: dr Andrzej Maciałowicz
Miejsce badań: Gołębiewo, woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: cmentarzysko
Datowanie: młodszy okres przedrzymski - wczesny okres wpływów rzymskich
Więcej informacji:
http://www.archeo.uw.edu.pl/golebiewo/Ekipa podczas wykopalisk w 2004 roku

Ekipa podczas wykopalisk w 2004 roku

Krosno - cmentarzysko kultury wielbarskiej

Kierownik badań: mgr Roksana Chowaniec
Miejsce badań: Krosno, gm. Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: cmentarzysko kultury wielbarskiej
Datowanie: okres wplywów rzymskichKuczbork

Kuczbork

Kuczbork - Cmentarzysko kultur przeworskiej i wielbarskiej (I-II w. n. e.)

Kierownik badań: mgr Andrzej Szela
Miejsce badań: Kuczbork, woj. mazowieckie.
Charakter stanowiska: cmentarzysko
Datowanie: okres wpływów rzymskichPełczyska

Pełczyska

Pełczyska - wielokulturowy kompleks osadniczy

Kierownik badań: mgr Marcin Rudnicki
Miejsce badań: Pełczyska, gm. Złota, woj. świętokrzyskie
Charakter stanowiska: osady i cmentarzyska
Datowanie: neolit, epoka brązu, wczesna epoka żelaza, okres lateński (Celtowie), okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów, wczesne średniowieczepetrykoz

petrykoz

Petrykozy - kompleks osadniczy kultury łużyckiej i z okresu wczesnego średniowiecza na Mazowszu

Kierownik badań: mgr Elżbieta Roszyk
Miejsce badań: Petrykozy, gm. Zawidz, woj. mazowieckie
Charakter stanowiska: osada i cmentarzysko
Datowanie: schyłek epoki brązu, okres halsztacki i okres wczesnoego średniowieczaPuck zamek

Puck zamek

Puck - zamek krzyżacki i starościński

Kierownik badań: mgr Martyna Milewska, prof. dr hab. Jerzy Kruppé
Miejsce badań: teren miasta w Pucku, woj. pomorskie
Charakter stanowiska: zamek 
Datowanie: XIV/XV - XIX wiekwidok ratusza

widok ratusza

Puck - ratusz i rynek miejski

Kierownik badań: mgr Michał Starski
Miejsce badań: miasto lokacyjne w Pucku, woj. pomorskie
Badania: 2007-2010

Charakter stanowiska: plac rynkowy 
Datowanie: XIV/XV - XIX wiekPuck - badania

Puck - badania

Puck - dziewiętnastowieczny cmentarz katolicki w Pucku

Kierownik badań: prof. dr hab. Jerzy Kruppé, mgr Michał Starski
Miejsce badań: Plac przy Liceum Ogólnokształcącym w Pucku, woj. pomorskie
Charakter stanowiska: katolicki cmentarz
Datowanie: druga połowa XIX w.Stołpie praktyki

Stołpie praktyki

Stołpie - wieża monastyczna oraz miasto Chełm na Lubelszczyźnie

Kierownik badań: prof. dr hab. Andrzej Buko
Miejsce badań: Stołpie, woj. lubelskie
Charakter stanowiska: zespół wieżowo-kultowy
Datowanie: okres wczesnośredniowiecznyStulichy

Stulichy

Stulichy, stan. II, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie

Kierownik badań: mgr Janusz Janowski
Miejsce badań: Stulichy. woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: osada
Datowanie: wczesneśredniowiecze

 Wysiecza, stan. I, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie

Kierownik badań: mgr Janusz Janowski
Miejsce badań: Wysiecza. woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: osada
Datowanie: wczesneśredniowiecze


Kal, stan. XX, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie

Kierownik badań: mgr Janusz Janowski
Miejsce badań: Kal. woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: osada
Datowanie: wczesneśredniowiecze

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę