Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Stary program (studenci II roku)

I rok


60 ECTS, 420 godzin (14 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe + ćwiczenia powierzchniowe

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
Seminarium magisterskieseminarium 20
Wykład monograficznywykład 5
Zajęcia dodatkowe: wykład 
specjalizacyjny/wykład mono-
graficzny/zajecia fakultatywne 
zajęcia dodatkowe x 4
Seminarium poboczne 
+ ocena kończąca blok
seminarium 15

Zajęcia dodatkowe: wykład 
specjalizacyjny/wykład mono-
graficzny/zajecia fakultatywne

zajęcia dodatkowe x 4
Metodologia archeologiiwykład 5
Historia archeologiikonwersatorium 3
Ćwiczenia powierzchniowe1 tydzień ()1
Ćwiczenia wykopaliskowe1,5 miesiąca ()8


II rok


60 ECTS, 180 godzin (6 h/tydzień), 1 egzamin kierunkowy + magisterium

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
Seminarium magisterskie 
+ egzamin kierunkowy
seminarium 31
Wykład monograficzny5

Zajęcia dodatkowe: wykład 
specjalizacyjny/wykład mono-
graficzny/zajecia fakultatywne 

4
Praca magisterska20

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę