Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Stary program (tylko studenci III roku)

I rok


59 ECTS, 664 godzin (22 h/tydzień), 6 egzaminów + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
 
Wstęp do archeologiiwykład  + ćwiczenia +7+4
Zarys archeologii śródziemnomorskiejwykład  + ćwiczenia +7+4
Zarys archeologii pradziejowejwykład  + ćwiczenia +7+4
Metodyka badań wykopaliskowychćwiczenia 4
Nauki o człowiekuwykład  + ćwiczenia +4+2
Wykład ogólnohumanistycznywykład 5
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN)wykład 5
Bezpieczeństwo i higiena pracywykład 0.5
Ochrona własności intelektualnejwykład 0.5
Wychowanie fizyczne0
Ćwiczenia wykopaliskowe1 miesiąc ()6


II rok


60 ECTS, 870 godzin (29 h/tydzień), 7 [8] egzaminów + ćwiczenia powierzchniowe + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
 
blok I 
GŁÓWNY
Wykład blokowy Iwykład  7
Ćwiczenia do bloku Ićwiczenia 3
Zajęcia pomocnicze do bloku Ikonwersatorium 3
II blokWykład blokowy IIwykład 7
Ćwiczenia do bloku IIćwiczenia 3
III blokWykład blokowy IIIwykład 7
Ćwiczenia do bloku IIIćwiczenia 3
Muzealnictwo, konserwatorstwo, 
popularyzacja archeologii
konwersatorium 4
Techniki zdobywania
i przetwarzania informacji
konwersatorium 4
Fotografia i rysunek zabytkówćwiczenia 2
Łacinalektorat /2
Język nowożytnylektorat 2

Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN)

wykład 5
Wychowanie fizyczne0
Ćwiczenia powierzchniowe1 tydzień ()1
Ćwiczenia wykopaliskowe1 miesiąc ()7


III rok


60 ECTS, 660 godzin (22 h/tydzień), 5 egzaminów + ćwiczenia wykopaliskowe + licencjat

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
 
I proseminariumproseminarium  4
II proseminariumproseminarium 4
III proseminarium - licencjackie
                          + ocena kończąca blok
proseminarium 4
Nauki o środowiskukonwersatorium 4
Etnografiawykład 4
Zajęcia fakultatywne6 x 6 x 2
Łacina (ew. inny język starożytny)lektorat 2
Język nowożytny na poziomie B2lektorat 2+2

Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN)

wykład 5
Ćwiczenia wykopaliskowe1 miesiąc ()7
Praca licencjacka  10

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę