Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Nagyhorcsokpuszta

Lokalizacja miejsca, gdzie odbywały się warsztaty

Lokalizacja miejsca, gdzie odbywały się warsztaty

Autor: .

Lokalizacja badanego obszaru w obrębie prowincji rzymskiej Pannonia inferior

Lokalizacja badanego obszaru w obrębie prowincji rzymskiej Pannonia inferior

Autor: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Limes4.png, Ziegelbrenner&Mediatus

Dzięki staraniom członka Ekspedycji Archeologicznej prowadzącej badania nieinwazyjne na terenie canabae w Novae, Marcinowi Jaworskiemu oraz pracownikowi Uniwersytetu Eotvosa Loranda w Budapeszcie, Gáborowi Mesterházy, Instytut Archeologii UW został zaproszony do współpracy w międzynarodowym projekcie realizowanym na terenie Węgier. Celem projektu jest zorganizowanie panelu dyskusyjnego i warsztatów do wymiany pomysłów oraz doświadczeń w odczytywaniu krajobrazów historycznych, które mogą być badane różnymi naukowymi podejściami, m.in. badaniami powierzchniowymi i obserwacją terenową, fotografią lotniczą, teledetekcją, interpretacją wyróżników glebowych i wegetacyjnych, zastosowaniem GPS i technik geodezyjnych w terenie, GIS, różnych metod geofizycznych (elektrooporowej, magnetycznej, georadarowej), kartografii historycznej i badań historycznych, ekologii, geologii, geomorfologii, itd.

Testowanie metod szczegółowej inwentaryzacji powierzchniowej

Testowanie metod szczegółowej inwentaryzacji powierzchniowej

Autor: M. Stibrányi

Badania geofizyczne. M. Krajnak, Comenius University w Bratysławie

Badania geofizyczne. M. Krajnak, Comenius University w Bratysławie

Autor: M. Jaworski

Warsztaty zatytułowane "Workshop for Reading Past and Present Landscapes in Central Europe", odbyły się w dniach 15-21 października 2012  Warsztaty miały miejsce na Węgrzech, w okręgu Fejer, w dolinie Sárvíz, nieopodal miejscowości Nagyhörcsökpuszta. Obszar ten w okresie rzymskim znajdował się na terenie prowincji Pannonia inferior, pomiędzy dwiema drogami rzymskimi biegnącymi z północy od Aquincum przez Herculianę do Alsohetenypuszta (Civitas Iovia?) i Tolna (Alta Ripa?). Zespół badaczy z Węgier, Słowacji, Czech i Polski przeprowadził badania powierzchniowe na obszarze 4 x 6 km z użyciem GPS. Na wybranych stanowiskach wykonano badania geofizyczne i zdjęcia z latawca. Przeprowadzono szereg eksperymentalnych metod, w tym pomiary z samolotu zaopatrzonego w wysokiej rozdzielczości laser spektralny.

Badania powierzchniowe z uzyciem przenośnych urządzeń GPS

Badania powierzchniowe z uzyciem przenośnych urządzeń GPS

Autor: M. Jaworski

Zdjęcia wykonywane z oktokoptera

Zdjęcia wykonywane z oktokoptera

Autor: M. Stibrányi

Warsztaty, finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, skupiają partnerów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Wśród uczestników są naukowcy z Uniwerstytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (HU) Węgierskiego Muzeum Narodowego, Centrum Ochrony Dziedzictwa Narodowego (HU), Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (SK), Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk (CZ), I nstytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (PL) i firmy Archeomap (PL). Ze strony IAUW w badaniach biorą udział dr Przemysław Dulęba i dr Agnieszka Tomas. Podczas realizacji projektu metody klasyczne badań powierzchniowych będą łączone ze współczesnymi metodami prospekcji nieinwazyjnej. Praca terenowa pozostaje głównym elementem planu dnia w trakcie warsztatów. Projekt zakłada przeprowadzenie rozpoznawczych i szczegółowych badań powierzchniowych, zastosowanie metod geofizycznych, użycie narzędzi GPS i geodezji w celach dokumentacyjnych oraz wykonanie zdjęć lotniczych. Teren badań ma powierzchnię 4 x 6 km w mikroregionie Mezőföld, w pobliżu miejscowości Sárszentágota, Felsökörtevélyes i Sárbogárd, ok. 70 km na południowy-zachód od Budapesztu. Na obszarze badań znajdują się stanowiska od okresu pradziejowego do czasów średniowiecznych, w tym ufortyfikowane osady pradziejowe, rzymskie wille czy średniowieczne kościoły. [M.J.]

Więcej na stronie

http://readinglandscapesv4.wordpress.com/


Report on the survey

Autor: .

Autor: .

Autor: .

Autor: .

Autor: .

Autor: .


Nie zawsze dopisywała pogoda, ale zawsze dopisywały humory

Nie zawsze dopisywała pogoda, ale zawsze dopisywały humory

Autor: M. Jaworski

Dyskusja na temat metod badań powierzchniowych

Dyskusja na temat metod badań powierzchniowych

Autor: M. Jaworski

Prezentacja własnych doświadczeń i obserwacji. Referat A. Tomas

Prezentacja własnych doświadczeń i obserwacji. Referat A. Tomas

Autor: M. Jaworski

Prezentacja metod AZP. Referat P. Dulęby

Prezentacja metod AZP. Referat P. Dulęby

Autor: M. Jaworski

Uczestnicy warszatatów

Uczestnicy warszatatów

Autor: S. Rzeźnik

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę