Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Spotkania z Archeologia

Spotkania z archeologią "Śladami świata starożytnego" to projekt realizowany w 2012 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 150. rocznicy Muzeum Narodowego w Warszawie (1862-2012) pod patronatem honorowym Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow. Projekt został przygotowany przez studentów i absolwentów Wydziału Historycznego UW, we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Muzeum UW. Spotkania z archeologią odbywają się w Instytucie Archeologii UW (sala 2.09) w następujących terminach: 21 lutego, 20 marca, 24 kwietnia, 22 maja, 12 czerwca, 16 października, 20 listopada, 11 grudnia 2012 roku.

 

"W siedzibie muz, czyli z dziejów muzealnictwa"
Instytut Archeologii UW (sala 2.09), 24 kwietnia 2012 o godz. 18.30.

Program:

prof. Aleksander Bursche
Instytut Archeologii UW
Słowo wstępne

prof. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
Sztuka antyczna i projekty Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie na przełomie XVIII i XIX w.

prof. Dorota Folga-Januszewska
Instytut Muzeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prezentacja sztuki starożytnej w nowo otwartym gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie przed 1939 r.

Marek Płuciniczak
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Koncepcja ekspozycji sztuki starożytnej w projekcie rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie z 1962 r.

"Chleba i igrzysk, czyli widowiska w starożytności"

Instytut Archeologii UW (sala 2.09), 20 marca 2012, godz. 18.30. 
Program:


dr Monika Rekowska-Ruszkowska
Słowo wstępne

Sławomir Poloczek
Marnas zwyciężony przez Chrystusa... na wyścigach?
Pogańska i chrześcijańska magia sportowa w „Żywocie św. Hilariona”

Tomasz Dziurdzik
Żołnierze przebrani za kobiety - o pokazach rzymskiej kawalerii i nietypowych hełmach

Krzysztof Pakuła
„Dirce chrześcijańska”.  Igrzyska - moc propagandy Nerona

"Polska archeologia na świecie - wczoraj i dziś"

Instytut Archeologii UW (sala 2.09), 21 lutego 2012, godz. 18.30.
Program:


prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer
Prorektor UW
Słowo wstępne

prof. dr hab. Andrzej Niwiński
Instytut Archeologii UW
Wykopaliska Michała Tyszkiewicza w Egipcie w latach 1861/1862

dr Alfred Twardecki
Kurator Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej MNW
Tyritake - stanowisko archeologiczne Muzeum Narodowego w Warszawie na Krymie

dr Henryk Meyza
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
45 lat misji Uniwersytetu Warszawskiego w Pafos na Cyprze - najważniejsze odkrycia

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę