Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Intranet

 

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Instytutu zwraca się do Państwa w gorącą prośbą o przedstawienie lub sugestie dotyczące list czasopism, które według oceny naszego środowiska powinny znaleźć się na liście wysoko punktowanych periodyków, i które należą do najważniejszych, jakie działają w obrębie naszej dyscypliny. Pomocą może okazać się dołączony do komunikatu link. https://www.gov.pl/web/nauka/przypisanie-dyscyplin-do-czasopism-zaczynamy-konsultacje 
Jak zwykle, czas na pogłębioną refleksję jest niezwykle krótki, termin nadsyłania Państwa sugestii  będzie upływał w najbliższy wtorek. Po tym terminie przystępujemy do opracowania dokumentu wraz z listą zasugerowanych przez Państwa czasopism.

Bardzo proszę o pochylenie się nad problemem, to niezwykle ważna dla naszego środowiska sprawa.

Dr hab.Krzysztof Jakubiak
jakubiakk@interia.pl

 ---------------------------------------------------------------------

Dyrekcja Instytutu Archeologii UW zaprasza pracowników, doktorantów i studentów naszego Instytutu na spotkanie z zespołem dziekańskim Wydziału Historycznego w sprawie zmian na Uniwersytecie w związku z wdrażaniem ustawy 2.0. Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 listopada br. o godzinie 10.00 w sali 2.10. z poważaniemDyrekcja Instytutu Archeologii UW

 ---------------------------------------------------------------------

 Szanowni Państwo

razem z Dyrekcją Instytutu zapraszam wszystkich Pracowników IA UW na uroczystość podziękowania Michałowi Dąbskiemu za lata pracy w naszym Instytucie. Będzie ona miała mniejsce na początku spotkania Rady Naukowej Instytutu 14 listopada 2018 o godz. 15.00 w sali 210.

Po uroczystości przystąpimy do obrad Rady Naukowej. Ich proponowany porządek:

1. przyjęcie porządku obrad;
2. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. wniosek o nadanie tytułu honoris causa Prof. Claus von Carnap-Bornheim;
4. informacja o bieżącej sytuacji Instytutu (w tym sprawy związane z nowelizacją prawa, nowa strona internetowa Instytutu);5. sprawy dydaktyczne, w tym przedstawienie projektu nowego programu studiów;
6. sprawy Światowita;
7. wolne wnioski.

 Z pozdrowieniami, Kazimierz Lewartowski   

------------------------------------------------------------------

Na prośbę dr Wojciecha Wróblewskiego zamieszczam w załączniku informację dotyczącą Konferencji Sprawozdawczej 2018.

mm Konferencja


Urlop naukowe, dla poratowania zdrowia

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu skan pisma Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. dr hab. Andrzeja Tarleckiego w sprawie zmian regulacji prawnych, w zakresie przysługujących nauczycielom akademickim urlopów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia.

 Wersje elektroniczną załączników do pisma znajdą Państwo na stronie Biura Spraw Pracowniczych: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

-----------------------------------------------------------------


W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu.

Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.

 

 

 


Konferencja sprawozdawcza

 W załączniku znajdziecie Państwo informacje skierowane do kierowników zakładów i pracowni oraz kierowników grantów IA UW, dotyczące nadchodzacej konferencji sprawozdawczej przewidzianej na drugi tydzień grudnia 2018.

 ------------------------------------------------------------------------------

  Wyjasnienie Prorektora Nowy podział dyscyplin Rozporządzenie MNiSW Oswiadczenie o wyrażeniu zgody_liczba N Oświadczenie dziedzina dyscyplina Pismo oświadczenia dyscypliny

 

Szanowni Państwo,

 Przesyłamy pierwsze dokumenty związane z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce. Są to: oświadczenie o przynależności do dziedziny i dyscypliny naukowej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N). Dokumenty te w myśl zarządzenia Rektora mają obowiązkowo wypełnić pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz fakultatywnie pozostali pracownicy dydaktyczni oraz naukowo-techniczni, o ile planują w przyszłości zaangażowanie na polu badawczym. Dokumenty z oryginalnym podpisem (a nie skanem) należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie Instytutu Archeologii UW w terminie do 19 października 2018 roku (piątek). Najpóźniej w poniedziałek 22 października musimy je dostarczyć do Dziekanatu (termin dla pracowników przebywających na powierzchniówkach). Przypominamy, że w myśl zarządzenia Rektora jest to zarówno państwa jak i nasz obowiązek służbowy.

Do druków załączamy też list Prorektora Macieja Duszczyka oraz załączniki z wykazem dyscyplin, które mogą rozjaśnić znaczenie oświadczeń i sposób ich wypełniania. W razie pytań postaramy się rozwiać wątpliwości.

W nawiązaniu do powyższej sytuacji zwracamy się z prośbą o rozwagę przy wypełnianiu dokumentów. Zdajemy sobie sprawę, że podejmiecie Państwo decyzje w zgodzie z własnym sumieniem i zainteresowaniami badawczymi, ale proszę wziąć pod uwagę zalecenia Rektora odnośnie do składania oświadczeń uwzględniających specjalność uzyskanych stopni naukowych i dorobku naukowego. W oświadczeniu możecie Państwo wykazać jedną lub dwie dyscypliny i liczymy, że przychylnym okiem spojrzycie Państwo na dyscyplinę Archeologia. Jej reprezentowanie w strukturach Uniwersytetu, czego chyba nie musimy podkreślać, jest sprawą niezwykle ważną dla naszej społeczności, nie mówiąc o konsekwencjach organizacyjno-finansowych.

z poważaniem

Dyrekcja Instytutu Archeologii UW

---------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 na prośbę Pani Katarzyny Łukaszewskiej zastępca kierownika Biura Prasowego Uniwersytetu Warszawskiego zamieszczamy poniższą informację.

1 października weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W jej wyniku uczelnie mają rok na uchwalenie nowych statutów.

Kształt Statutu UW zostanie wypracowany w toku wewnętrznych konsultacji, które rozpoczęły się już w ubiegłym roku akademickim. Wiadomości o ich przebiegu publikowane są w zakładce na stronie głównej uczelni: https://www.uw.edu.pl/uw-a-nowa-ustawa. Znajdują się tam informacje na temat spotkań otwartych dla społeczności akademickiej, pracy powołanych przez rektora think tanków, a także na temat prac toczących się w Senacie UW.

--------------------------------------------------------------------

Pracownicy wyjeżdżajacy na powierzchniówki, proszeni są o odwoływanie zajęć przez USOS

Dyrekcja 

---------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

zapraszam Członków Rady Naukowej IA UW oraz wszystkich pozostałych Pracowników IA (bez prawa głosu) na posiedzenie RN w nietypowym terminie: WTOREK 9 października, godz. 15.30.

Omawiane będą niezwykle istotne kwestie wynikające z nowej ustawy, która w znacznym stopniu zmieni zasady działania Uczelni, parametryzacji itd.

Przewidywany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia (projekt znajduje się na stronie RNI)

3. informacja o bieżącej sytuacji Instytutu (zwłaszcza sprawy związane z nowelizacją prawa)

4. sprawy Światowita

5. sprawy personalne

6. sprawy dydaktyczne

7. wolne wnioski

Kazimierz Lewartowski

Przewodniczący RN IA UW


PENSUM2018_2019

 

Pensum z ostatniej chwili tj. 9 pażdziernika, drobne zmiany

------------------------------------------------------

24. 10.2018

Przypominamy o konieczności rozliczenia pensum za rok ak. 2017/2018 r. do środy 26 września

-------------------------------------------------------

Przypominamy o konieczności poinformowania sekretariatu o planowanych odwołaniach zajęć na początku roku akademickiego, ew. o datach rozpoczącia zajęć. W wypadku zorganizowania zastępstwa prosimy także o wiadomość. Na podstawie informacji zostanie sporządzony zborczy wykaz zajęć rozpoczynających się z opóźnieniem.

Dyrekcja


Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Archeologii rozpoczynaja się 3 października 2018 roku /środa/.

----------------------------------------------

  nieobecności dyrekcji

W załączeniu znajduje się informacja dotycząca nieobecności Dyrekcji IA w okresie wakacji.

Sekretariat

 

Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej IAUW, dr hab. Renata Ciołek uprzejmie przypomina kierownikom zakładów o konieczności złożenia w czerwcu 2018 rocznego sprawozdania z hospitacji, które odbyły się w roku akademickim 2017-2018. Sprawozdania takie (nie protokoły z hospitacji) należy zostawiać w sekretariacie, albo przekazywać do moich rąk bezpośrednio. 

..........................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń 
związanych z RODO, termin zbierania przez sekretariat wypełnionych
formularzy minął 27 czerwca 2018 r.
Sekretariat


 17 wrzesnia 2018 - drobne zmiany cd

Szanowni Państwo,

prosze śledzić pojawiające się w załączniku kolejne wersje "pensum"- staram sie na bieżaco aktualizować plik.

Bardzo prosze o zgłaszanie uwag a szczególnie niescisłosci między USOS-em a przygotowanym w pensum rozkładem zajęć. 

Krystyna Meglicka


Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IAUW wraz z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW serdecznie zapraszają na trzecią edycję konferencji pt." Polacy na Bliskim Wschodzie", która odbędzie się w dn. 7-9 czerwca br. w budynku Instytutu Archeologii UW w sali 2.10.

  Program konferencji


Biuro ds. Jakości Kształcenia UW zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich uczących lub planujących uczyć po angielsku do wzięcia udziału w seminarium CLIL, które poprowadzi Jim Connolly – koordynator programów rozwojowych dla nauczycieli akademickich. Seminarium odbędzie się dnia 12.06.2018 w gmachu Staregu BUW (p. 215). Udział w warsztatach jest bezpłatny, rejestracja on line trwa do dnia 07.06.2018. W załączniku harmonogram. Agnieszka Tomas

http://leadershipforum.edu.pl/rejestracja/

  Harmonogram seminarium CLILZakład Archeologii Paleolitu i Mezolitu serdecznie zaprasza na wykład, który wygłosi dr Bence Viola (Department of Anthropology, University of Toronto) zatytułowany:

"Overview of the newest research on Neanderthals and Denisovans"

Poniedziałek 21 maja 2018, godz. 15:00 sala 2.09


 

Szanowni Państwo,

Zakład Archeologii Wczesnośredniowiecznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na wykłady prof. Jose Suareza Otero z Uniwersytetu Santiago de Compostela, Hiszpania.

  1. Constructing a Medieval Sanctuary. Santiago de Compostela, from the 9th to the 12th centuries AD (środa, 16 maja, 10.00, sala 207)
  2. Pilgrimage to Santiago. Culture, Geography and Faith in the Middle Ages (czwartek, 17 maja, 15.00, sala 210)

Serdecznie zapraszamy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DYREKCJA INSTYTUTU ARCHEOLOGII INFORMUJE, ŻE DNIA 11 MAJA 2018R. BUDYNEK INSTYTUTU BĘDZIE ZAMKNIĘTY

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA ARCHEOLOGII
KRAJÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH
ZAPRASZAMY NA POSIEDZENIE NAUKOWE
WYJĄTKOWO W WARSZAWIE!
Polska Akademia Umiejętności
Kraków, ul. Sławkowska 17, tel.: (48) 12 424-02-00, e-mail: office@pau.krakow.pl
www.pau.krakow.pl facebook.com/PolskaAkademiaUmiejetnosci
Ingerencja nieusprawiedliwiona:
graffiti i problemy konserwacji zabytków
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
(Uniwersytet Warszawski)
17 maja 2018 (czwartek), godz. 11.00
Instytut Archeologii UW, Sala 209
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Grobów tak dużo, dziesiątki tysięcy!
Grobowce w Cyrenajce – historia badań
w przeszłości, zagrożenia teraźniejszości
Dr hab. Monika Rekowska
(Uniwersytet Warszawski)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

w imieniu Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej IA, prof. dr hab. Karola Szymczaka zapraszam Państwa na posiedzenie Rady w dniu 16 maja (środa) o godz. 15.00, sala 2.10  

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad;

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

3. Komunikaty Dyrekcji Instytutu;

4. Sprawy 'Światowita';

5. Sprawy personalne /konkursy/;

6. Wolne wnioski. 

 

Z przyczyn technicznych projekt protokołu zostanie przesłany do Państwa drogą elektroniczną.

 

Z wyrazami szacunku,

Marzena Łuszczewska

sekretarz RN IA


Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych IA UW i Muzeum UW zapraszają na wykłady

prof. Anny Santucci z Uniwersytetu w Urbino pt.

Lucernae fictiles: collecting ancient lamps in the 18th century. The case study of the G.B. Passeri at Pesaro (Italy)

oraz

Greek and Roman culture of lighting: evidences from literary and iconographical sources

8 maja (wtorek), godz. 9.45-12.30, sala 2.07 IA UW

 

 "Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW ma zaszczyt zaprosić na wykład dr. Barbary Cerasetti (Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà) zatytułowany "Redefining Mobility in Bronze Age Southern Turkmenistan", któryodbędzie się 9 maja o godzinie 11.30 w sali 212 Instytutu Archeologii. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań osadnictwa społeczności koczowniczych, związanych z ceramiką typu Andronowo, w delcie rzeki Murgab w Turkmenistanie. Serdecznie zapraszamy."

-----------------------------------------------------

W długi weekend majowy budynek Instytutu Archeologii będzie zamknięty

w dniach  30 kwietnia - 3 maja 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.

Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2019 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków),

według załączonego formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej PAU www.pau.krakow.pl

------------------------------------------------------------ 


PENSUM

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się pierwsza wersja "Pensum". Uwagi prosze zgłaszac do piatku 13 kwietnia do Dyrekcji IA.

Terminy zajęć nie są jeszcze zaktualizowane, proszę się nimi nie kierować. Teraz najważniejsza jest akceptacja przydzielonych zajęć na studiach PL,  tak by mozna je było zamieścić w systemie wraz z sylabusami. Prace nad obsadę studiów anglojęzycznych trwają.

Krystyna Meglicka

-------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

przypominamy o konieczności złożenia na kwietniową Radę Instytutu wykazu tematów prac magisterskich i licencjackich.

DyrekcjaPENSUM

 

W załączniku uaktualnione PENSUM

------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdziecie Państwo skan nowego rozporządzenia Dziekan WH,  dotyczącego wykorzystania urlopów. Dotyczy ono również osób zatrudnionych przy grantach.

Pozdrawiam  Mirka Moszoro

 

  urlopy zarządzenie


ankieta dydaktyczna 2018_19

Pensum 2018/2019

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę