Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Belka jarzmowa drewnianego młyna in situ
Nieoceniona pomoc strażaków z PSP Siedlce podczas wypłukiwania pala do badań dendrologicznych
Pobieranie próby do badań dendrologicznych i dokumentacja stanowiska
Stanowisko archeologiczne obok młyna, rzeka Muchawka
Wydobywanie koła pasowego
Wydobywanie elementów konstrukcyjnych młyna