Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Wykład Profesora Jasińskiego 01
Wykład Profesora Jasińskiego 02
Wykład Profesora Jasińskiego 03
Wykład Profesora Jasińskiego 04
Wykład Profesora Jasińskiego 05
Wykład Profesora Jasińskiego 06
Wykład Profesora Jasińskiego 07
Wykład Profesora Jasińskiego 08
Wykład Profesora Jasińskiego 09