Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927
+48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

prof. G. Bass
prof. G. Bass
prof. G. Bass
wizyta prof. G. Bassa w IAUW