Wymagania stawiane kandydatom na studia:

posiadanie stopnia mgr lub – za zgodą Rady Wydziału – licencjata czy inżyniera (preferowani absolwenci studiów humanistycznych: archeologia, historia, etnologia, historia sztuki, dziennikarstwo lub politechnicznych – materiałoznawstwo, metalurgia, etc.)

zainteresowanie tematyką uzbrojenia, udokumentowane (publikacje, prelekcje, pokazy na festynach i piknikach naukowych dotyczących tematyki wojskowości, etc.) lub wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej; w rachubę mogą wchodzić zainteresowania zawodowe (np. dziennikarze, nauczyciele etc.), półprofesjonalne i amatorskie (np. członkowie grup odtwórstwa historycznego, etc.