Absolwent studiów podyplomowych Archeologia podwodna nabędzie/ udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod woda. W przypadku osób po innym kierunku niż archeologia, nabędzie podstawową  wiedzę z zakresu archeologii. Absolwenci zdobędą niezbędne doświadczenie do obsługi ekspedycji podwodnych. Studia maja na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych i nabycie umiejętności eksploracji podwodnej.

Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie studia te dają nowe możliwości rozwoju, oraz uczą w jaki sposób zachować się wobec zabytków znajdujących się pod wodą. Zwiększy to świadomość wśród osób nurkujących, co może przełożyć się na świadomość i powszechne stosowanie zasad ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.