Pracownia Numizmatyczna

Oceny z egzaminu w dniu 23.01.2019 załączone są na dole strony

 

...................................................................

Dyżury    semestr zimowy 2018

pon.  godz. 11.15-12.00

śr. godz. 11.15-13.15

 

Renata Ciołek

Renata Ciołek

Kierownik Pracowni:

dr hab. RENATA CIOŁEK

także pracownik Zakładu Historii Kultury Materialnej Antyku

 

Adres Pracowni:

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 pok. 3.20    tel. (22) 55 22 820

e-mail:

rciolek@hotmail.com lub   renataciolek@uw.edu.pl

..................................................................................................

Doktoranci:

Doktorantka Wydziału Historycznego UW

mgr I. Kowalczyk-Mizerakowska, otwarty przewód doktorski

..................................................................................................

Stażyści Pracowni Numizmatycznej:

- w roku akadem. 2009/2010 - Alicja Wrotek

- w roku akadem. 2010/2011 - Anna Mrowiec

- w roku akadem. 2012/2013 - Krzysztof Belicki

- w roku akadem. 2013/2014 - Paweł Grosicki

- w roku akadem. 2015/2016 - Marta Daniel

 

...................................................................................................


Grant Narodowego Centrum Nauki  nr 2012/05/B/HS3/03765

okres realizacji: 2013-01-29 - 2014-10-28


Sensacyjny skarb z Risan. Badania lat ciemnych w IliriiWypromowane prace licencjackie


Katalog publikacji numizmatycznych dostępnych w Pracowni (w trakcie uzupełniania)


 

DYDAKTYKA w roku akademickim 2018/2019:

tematyka wykładów i wymagania do egzaminów: USOS lub zakładka: Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku

1. Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu - seminarium magisterskie/doktoranckie, 9 ECTS 60 godz., pon. 8.00-9.30, s. 2.06

2. Antyczne Bałkany  wykład monograficzny (2 ECTS), 30 godz., pon. 9.45-11.15, s. 2.06

3. Mass media w starożytnej Grecji  wykład ogólno-uniwersytecki (2,5 ECTS), 30 godz. (sem. zimowy), środa 9.45-11.15, s. 2.06

4. Mass media w starożytnym Rzymie  wykład ogólno-uniwersytecki (2,5 ECTS), 30 godz. (sem. letni), środa 9.45-11.15, s. 2.06

5. Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich - wykład ogólno-instytutowy (3 ECTS), 60 godzin, środa 13.15-14.45, s. 2.06  


STUDENCKIE KOŁO NUMIZMATYCZNE UW

logo SKNNUW

logo SKNNUW

Autor: Marcin Jaworski

kontakt:  http://numizmatycy.wordpress.com


MASS MEDIA W STAROŻYTNEJ GRECJI

Egzamnr I; nr II; nr III; egzamin końcowy 

328611            6; 4+; 5 ; bdb

332668            5; -; -:

359352            4+; 6; 4; bdb

371994            5+; 5+; 5+; bdb+

376019            5; 6; 6; bdb+

382894            5; 5+; 5; bdb

385443            5+; 5+; 5+, bdb+

387145            6; 5+; 6; bdb+

393735            5+; 5+; 5+; bdb+

394854            5; 6; 6; bdb+

395712            6; 5+; 5; bdb

395776            5; 4+; 5; bdb

396627            5+; 4; 5; bdb

396727            5+; 5; 6; bdb+

396759            5; 6; 5; bdb

397181            5+;  5; 5; bdb

400175            5; 6; 5; bdb

405912            4+; 5+; 5; bdb

406934            6; 6; 6; bdb+

407912            5+; 5; 5; bdb

408538            4; 5+; 5+; bdb

408945            6; 5; 6, bdb+

409064            5+; 6; 4+; bdb

409065            6; 5+; 5+; bdb+

410316            5; 4+; 5; bdb

410391            6; 5+; 6; bdb+

410471            5+; 5; 5; bdb

410479            5; 5; 5; bdb

411618            5; 4; 5; bdb

413851            3+; -;  -:

413648            3+; 4+; 4+; db +

 


Świadectwa kontaktów rzymsko-germańskich

Egzamin nr I, nr II (dn 23.01.2019)

310715 3+;   5; 

344994 6;    6; 

347001 5+;  5; 

374838 -;    5; 

374866 4+;  5; 

382776 3;    3+; 

385780 3+;  5; 

390900 5;    5; 

397674 4+;  -;

402779 3+;  4; 

402789 3+;  4; 

407749 5;  4+; 

407751 5+;  5;

407778 5+;  5; 

407780 5+;  5;

407786 5+;  5; 

408225 5+;  5; 

408260 5;    5; 

408295 5+; 5;

408301 6;    5+; 

408317 5+;  3;

409609 4+,  4+; 

415698 5+;   5;