Pracownia Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki


Pracownia Fotograficzna


Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych


Pracownia Obsługi Badań Terenowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie


Pracownia Badań Archeologicznych w Libii - Ptolemais


Pracownia Dokumentacji i Zbiorów IA UW


Pracownia Komputerowa IA UW


Pracownia Numizmatyczna


Pracownia Skanerów 3D