Zakład Antropologii Historycznej i Archeologii Wybrzeży Pacyfiku


Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu


Zakład Archeologii Egejskiej


Zakład Archeologii Egiptu i Nubii


Zakład Archeologii Europy Starożytnej


Zakład Archeologii Klasycznej


Zakład Paleolitu i Mezolitu


Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych


Zakład Archeologii Pradziejowej


Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich


Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza


Zakład Bioarcheologii


Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku


Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum


Zakład Papirologii


Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych


Zakład Archeologii Podwodnej