Marcin Białowarczuk

:dr
Marcin Białowarczuk
:3.24
:(0-22) 55 22 824
:m.bialowarczuk@uw.edu.pl

Archeologia neolitu Bliskiego Wschodu i Półwyspu Arabskiego, architektura neolityczna Bliskiego Wschodu, krzemieniarstwo.
, Dyżury w semestrze zimowym 2018/19:
wtorek 11.15 - 12.15 

Ważniejsze publikacje:

 

Białowarczuk M., 2017, Preliminary report on Qumayrah–Ayn 2, a new prehistoric site in northern Oman. Polish Archaeology in the Mediterranean, 26/1, 243-555.

https://pam-journal.pl/resources/html/article/details?id=175183

 

Białowarczuk M., 2016, From circle to rectangle. Evolution of the architectural plan in the early Neolithic in the Near East. Polish Archaeology in the Mediterranean 25, pp. 575–593.

https://pam-journal.pl/resources/html/article/details?id=150422

 

Białowarczuk M., 2015, Experimental reconstruction of Late Neolithic local quartz exploitation patterns in the Arabian Gulf. New discoveries from Bahra 1,Kuwait, an Ubaid-related site.  Paleorient, 41/2, pp. 71-84.

https://www.persee.fr/doc/paleo_0153-9345_2015_num_41_2_5676?q=Bia%C5%82owarczuk

 

Bieliński P., Białowarczuk M., Kiersnowski H., Piątkowska-Małecka J., Reiche A., Smogorzewska A., Szymczak A., 2015, Bahra 1. Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth season of Kuwaiti-Polish Archaeological Explorations. (Chapter V. Lithics, pp. 83-92), National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait and Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw-Kuwait.

 

Gackowski A., Białowarczuk M., 2014, Settlement of Danubian cultures in the area of Świecie Plateau. Osadnictwo kultur naddunajskich na Wysoczyźnie Świeckiej. Acta Analecta Resoviensisa, T. 9, s. 155-194.

 

Januszek K., Białowarczuk M., 2014, Potencjalne metody pozyskiwania lokalnych surowców krzemiennych przez społeczności końca neolitu i początku epoki brązu na stanowiskach 3 i 6 w Supraślu, woj. podlaskie. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brazu na Mazowszu i Podlasiu, T. IV, s. 111-128.

 

Białowarczuk M., 2013, Ground and pecked stone industry of Bahra 1, an Ubaid-related settlement in Northern Kuwait. Polish Archaeology in the Mediterranean 22, pp. 569–586.

http://www.pcma.uw.edu.pl/wp-content/uploads/pam/PAM_2010_XXII/PAM_22_Bahra_1_Bialowarczuk.pdf

 

Białowarczuk M., 2013, Quartz and ground stone industries of Bahra 1. In: Szymczak A. (ed.) AS-SABBIYA Autumn 2012. Report on the Eighth Season of Joint Kuwaiti – Polish Archaeological Investigations in Kuwait: Bahra 1, Ubaid Culture Related Settlement (4th Season), National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait and Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw-Kuwait, pp. 83-97.

 

Mazurowski R. F., Białowarczuk M., Januszek K., Architecture of Tell Qaramel, in: R. F. Mazurowski & Y. Kanjou (eds.) TELL QARAMEL PROTONEOLITHIC AND EARLY PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENT IN NORTHERN SYRIA (Preliminary results of the Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007), PCMA Excavation Series 2, Warsaw, pp. 34-61.

 

Białowarczuk M., 2012, Półwytwór topora z Dolistowa Starego, woj. podlaskie, Światowit, Tom VII (XLVII), Fasc. B, s. 25 – 28.

 

Gawrońska J., Białowarczuk M., 2011, Kultura amfor kulistych na Nizinie Północnomazowieckiej, Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, tom I, s. 13-49.

 

Białowarczuk M., Gawrońska J., 2011, Kultura amfor kulistych w przemianach poźnego neolitu i wczesnej epoki brązu w połnocno-wschodniej Polsce, [w] U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (eds.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu., Muzeum Podlaskie w Białymstoku, s. 109-118.

 

Białowarczuk M., 2010, Early Neolithic wall construction techniques in a light of etnographical obserwations in architecture of modern Syrian village of Qaramel, Polish Archaeology in The Mediterranean, XIX, p. 586 – 601.

http://www.pcma.uw.edu.pl/wp-content/uploads/pam/PAM_2007_XIX/586-599_Tell_Arbid.pdf

 

Kamecka – Białowarczuk E. A., Białowarczuk M., 2009, Zęby a początek cywilizacji, Twój Przegląd Stomatologiczny, nr 9, s. 124 – 128.

 

Publikacje elektroniczne:

1. Marcin Białowarczuk, Architektura Północnego Lewantu, Taurusu i Północnej Mezopotamii od połowy XI do początku IX tysiąclecia B. C., Rozprawa doktorska, Warszawa 2013.

URL: http://depotuw.ceon.pl/handle/item/237

 

Udział w konferencjach:

1. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, Grudzień 2004 r.

2. Konferencja poświęcona pamięci prof. Waldemara Chmielewskiego. Warszawa, Grudzień 2005 r.
Współorganizator konferencji z ramienia Zakładu Archeologii Pradziejowej.

3. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, Grudzień 2005 r.
Współorganizator konferencji z ramienia Zakładu Archeologii Pradziejowej.

4. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, 4-6 Grudzień 2006 r. Wygłoszenie referatu pt.
Wczesnoneolityczne konstrukcje ścian we współczesnym budownictwie północnej
Syrii.

5. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, 14-16 listopad 2007 r.
Wygłoszenie referatu pt. Półwytwór topora kamiennego z Dolistowa Starego, woj. podlaskie.

6. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Wiktorów k. Gąsawy, Listopad 2008 r.

7. Konferencja Jubileuszowa 90 LAT ARCHEOLOGII NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, Warszawa dn. 04-10.12.2009 r. Wygłoszenie referatu:
Marcin Białowarczuk, Ryszard F. Mazurowski, Katarzyna Januszek Ewolucja architektury w osadzie Tell Qaramel.

8. Międzynarodowa konferencja "Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej epoki brązu w Polsce północno-wschodniej". Supraśl 18-19 listopada 2010 r.

9.Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, 1-3 Grudzień 2010 r.
Wygłoszenie referatów:
J. Gawrońska, M. Białowarczuk Kultura amfor kulistych na północnym Mazowszu.
M. Białowarczuk Od koła do kwadratu. Ewolucja planu w budownictwie Bliskiego Wschodu w stadium PPNA.

10. From the Red Sea to the Gulf. Warszawa 18-19.10.2013.

Autor referatu: Stone industry from Bahra 1.

 

11. Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW Kozienice-Warszawa 04-06.12.2013.

Współautor referatu: A. Wawrusiewicz, D. Manasterski, K. Januszek, M. Białowarczuk Zespół osadniczo-obrzędowy z przełomu epoki kamienia i brązu w Supraślu, stan. 6, woj. Podlaskie.

 

12. XXXI Konferencja Sprawozdawcza pt. ,,Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014”, 25-26. 03. 2015, Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Współautor referatu: „Puchary dzwonowate” na Podlasiu w świetle sensacyjnych odkryć z Supraśla i Puszczy Białowieskiej”

 

13. 25 Jubileuszowa Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, 1-4 grudnia 2015, IA UW Warszawa.

Autor referatu: Rekonstrukcja lokalnego sposobu eksploatacji kwarcu w neolicie Zatoki Perskiej w świetle materiałów ze stanowiska Bahra 1 (Kuwejt).

 

14. XXXII Konferencja Sprawozdawcza pt. ,,Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015”, 31.03-01.04 2016, Lublin-Zamek.

Współautor referatu: "Święta góra", czyli na granicy sacrum i profanum. Schyłkowoneolityczne miejsce obrzędowe z okolic Supraśla.

 

15. Miedzynarodowa konferencja "Polacy na Bliskim Wschodzie - badania konserwatorskie, studia, konserwacja". PCMA, Warszawa 1-3. 04. 2016.

Autor referatu: „Ewolucja architektury mieszkalnej w osadzie protoneolitycznej i neolitu przedceramicznego w Tell Qaramel”.Popularyzacja archeologii:

1. Organizacja wystawy w Muzeum Narodowym w Aleppo, Syria, poświęconej badaniom w Tell Qaramel. Marzec 2005. (Wspólnie z R. F. Mazurowskim i K. Januszek)

2. Udział w audycji radiowej poświęconej badaniom archeologicznym w Tell Qaramel w Syrii. (Wspólnie z prof. R. F. Mazurowskim, prof. K. Szymczakiem i mgr J. Gawrońską) Audycję wyemitowano 14. 11. 2006 r. o godz. 18.00 w Programie 2 Polskiego Radia, w cyklu audycji naukowych Pt. "Sezon na Dwójkę".

3. Udział w spotkaniu poświęconym popularyzacji zawodu archeologa oraz studiów z tej dziedziny wśród młodzieży gimnazjalnej oraz maturzystów. Spotkanie odbyło się 25.09.2009 i zostało zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Filia nr 6 w Białymstoku, ul. Piastowska 11a.

4. Organizacja wystawy w Muzeum Narodowym w Aleppo, Syria, poświęconej badaniom w Tell Qaramel. Kwiecień 2010. (Wspólnie z R. F. Mazurowskim i A. Grabarkiem).

5. Organizacja wystawy w Ambasadzie RP w Damaszku, Syria, poświęconej badaniom w Tell Qaramel. Kwiecień 2010. (Wspólnie z R. F. Mazurowskim i A. Grabarkiem).

6. Wywiad poświęcony badaniom mikroregionu osadniczego kultury rzucewskiej w Niedźwiedziówce i Starych Babkach. Lipiec 2010. Wywiadu udzielono pani Ewie Rachoń - dyrektor projektu AMBERIF I AMBERMART do biuletynu Polskiego Związku Bursztynników.

7. Udział w spotkaniu poświęconym m.in. polskim badaniom archeologicznym w Syrii. Spotkanie odbyło się 05.11.2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle, woj. mazowieckie.

 

8. Wywiad prasowy i udział w nagraniu do telewizji internetowej na temat wspólnych badań archeologicznych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Instytutu Archeologii UW na stanowisku 6 w Supraślu. (Wspólnie z A. Wawrusiewiczem, D. Manasterskim i K. Januszek)


Udział w badaniach wykopaliskowych:

1. Badania nad początkiem rozwoju gospodarki wytwórczej w Tell Qaramel w Syrii. Badania CAŚ UW pod kierownictwem prof. UW, dr hab. R. F. Mazurowskiego. Od roku 2001.

2. Badania nad rozwojem osadnictwa kultury rzucewskiej w mikroregionie Niedźwiedziówki - prace wykopaliskowe IA UW pod kierownictwem prof. UW, dr hab. R. F. Mazurowskiego. Od roku 2000.

3. Badania ratownicze Adamowie, w ramach projektu budowy mazowieckiego odcinka autostrady A2. Badania IA UW pod kierownictwem mgr Artura Grabarka. Rok 2008.

 

4.  Badania nad osadnictwem późnego neolitu w regionie As-Sabbiya nad Zatoką Kuwejcką na stanowisku Bahra 1. Badania CAŚ UW pod kierownictwem Prof. dr hab. P. Bielińskiego. Od roku 2011.

 

5. Badania nad rozwojem osadnictwa pradziejowego w dolinie Al-Ayn w Omanie. Badania CAS UW pod kierownictwem Prof. dr hab. P. Bielińskiego. Od roku 2015.Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych:

Członek amerykańskiej "Society of Primitive Technology" - towarzystwa naukowego zajmującego się archeologią eksperymentalną.

 

Członek SHIRIN Poland

www.http://shirin-international.org/