Spis zajęć

Metodyka badań wykopaliskowych


Wstęp do archeologii


Zarys archeologii pradziejowej


Zarys archeologii śródziemnomorskiej


Techniki zdobywania i przetwarzania informacji


Nauki o człowieku


Muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii


Nauki o środowisku


Geodezyjne metody pomiarowe przy inwentaryzacji założenia pałacowo-parkowego Królikarnia w Warszawie


Techniki zdobywania i przetwarzania informacji - ćwiczenia