Pracownia Badań Archeologicznych w Libii - Ptolemais

<< powrót


Pracownia Badań Archeologicznych w Libii — Ptolemais

 

Krakowskie Przedmieście 26/28 
Szkoła Główna, II p., pok. 3.16
tel. +4822 55 22 816, e-mail: pk.jaworski@gmail.com

 

p.o. kierownika pracowni - dr Piotr Jaworski (archeologia klasyczna, numizmatyka)

 

Strona internetowa polskiej misji archeologicznej w Ptolemais

www.ptolemais.pl

Dom Leukaktiosa w Ptolemais, fot. Miron Bogacki

Dom Leukaktiosa w Ptolemais, fot. Miron Bogacki

Autor: Miron Bogacki

Pracownia badań archeologicznych w Libii - Ptolemais w 2009 roku została zmodernizowana sprzętowo dzięki subwencji przyznanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl w ramach programu NOVUM.


Pracownia Badań Archeologicznych w Ptolemais powstała w 2005 roku dzięki staraniom ś.p. prof. dr hab. Tomasza Mikockiego – inicjatora i kierownika polskich badań archeologicznych w Libii, rozpoczętych w 2001 roku. W ramach uzyskanych koncesji prowadzone są wykopaliska w jednej z insul miasta, gdzie odkrywane są pozostałości wielowarstwowej zabudowy mieszkalnej, m. in. tzw. „Willi z widokiem”. Drugim kierunkiem działań są badania nieinwazyjne na terenie całego miasta Ptolemais - prace dające obiektywne informacje o stanie zachowania stanowiska oraz umożliwiające rekonstrukcję planu zabudowy Ptolemais. Wsparcie w ramach subwencji Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu NOVUM umożliwia te kompleksowe działania dzięki zbudowaniu praktycznego systemu do zbierania i przetwarzania informacji o terenie. W skład modernizacji sprzętowej wchodzą następujące elementy: system fotogrametryczny oparty na programie PI-3000, zestaw GPS RTK dostosowany do pracy z magnetometrem cezowym G-858G, serwer danych HP Proliant. Projekty badawcze realizujemy dzięki środkom pozyskanym m.in. od sponsorów wspierających nowoczesne technologie zastosowane do badań archeologicznych - BUDIMEX-DROMEX, GEOKART International.

Fotomapa Ptolemais

Fotomapa Ptolemais

Autor: W. Małkowski