<< powrót


Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych

Adres: Szkoła Główna

          ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, p. 305

          tel. 601 32 77 25

e-mail: pabt.iauw@uw.edu.pl

 

Kierownik pracowni:

Dr Adam Waluś (także pracownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej) - epoka brązu, wczesna epoka żelaza - osady otwarte, osady produkcyjne, cmentarzyska kurhanowe i płaskie.

Pracownicy:

dr Sylwia Domaradzka - późny neolit, wczesna epoka brązu - osady otwarte.

Mgr Artur Grabarek - późny neolit, wczesna epoka brązu, neolit aceramiczny Bliskiego Wschodu - osady otwarte, osady produkcyjne, cmentarzyska,Telle i miejsca kultu.

Mgr Monika Różańska-Kardaś - wczesnomuzułmańskie miasta Azji Środkowej, architektura i ceramika muzułmańska okresu domongolskiego.


Dyżury pracowników:

dr A. Waluś:

poniedziałek godz. 11:30-13:00 (Szkoła Główna, p. 305)

czwartek       godz. 09:00-12:00 (Szkoła Główna, p.305)


dr S. Domaradzka:

poniedziałek godz. 09:00-12:00 (Szkoła Główna, p. 305)

środa           godz. 09:00-12:00 (Szkoła Główna, p. 305)

mgr A. Grabarek:

poniedziałek godz. 09:00-12:00 (Szkoła Główna, p.)

środa           godz. 09:00-12:00 (Szkoła Główna, p.)

mgr M. Różańska - Kardaś:

poniedziałek godz. 09:00-12:00 (Szkoła Główna, p.)

środa           godz. 09:00-12:00 (Szkoła Główna, p.)

                       
Zajęcia prowadzone przez naszych pracowników:


Zarys archeologii pradziejowej – wykład, 60 godz.
dr A.Waluś, pon., 15.00-16.30, Aud. Max. s.C
literatura do zajęć:
1 – Wielka Historia Świata, t. I i II, Kraków 2004.
2 – Encyklopedia Historyczna Świata, Prehistoria, t. I, Kraków 1999.
3 – Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. I, cz. 1 i 2, Łódź 1989.
4 – Kultury i ludy dawnej Europy, red. S. K. Kozłowski, Warszawa 1981.
5 – S. K. Kozłowski, J. K. Kozłowski, Pradzieje Europy od LX do V tyś. p.n.e., Warszawa 1975
6 – R. Leakey, Pochodzenie człowieka, Warszawa 1995.
7 – J. M. Burdukiewicz, Trzebnica – najstarsze ślady obecności człowieka na ziemiach polskich, Trzebnica 1988.
8 – M. Gedl, Epoka brązu i wczesna epoka żelaza  w Europie, w: Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna, cz. III, Kraków 1980.
9 – J. Okulicz, Pradzieje ziem pruskich od paleolitu do VII w. n. e., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk  1973.
10 – M. Gedl, Kultura łużycka, Kraków 1975.
11 -  K. Godłowski, Okres lateński w Europie, w: Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna, cz. IV, Kraków 1977.
12 – P. Bieliński, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, PWN 1985.
13 – J. D. G. Clark, Europa przedhistoryczna, Warszawa 1957.
14 – Z. Krzak, Megality Europy, Warszawa 1994.
15 – Z. Krzak, Megality świata, Wrocław – Warszawa – Kraków 2001.
16 – J. Chochorowski, Ekspansja kimeryjska na tereny Europy Środkowej, Kraków 1993.
17 – J. Chochorowski, red. Koczownicy Europy, Katowice 1996.
18 – J. Filip, Celtic civilisation and its Heritage, Praha 1976.
19 – Z. Woźniak, Osadnictwo celtyckie w Polsce, Warszawa – Wrocław – Kraków 1970.
20 – J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1979.
21 – H. Wolfram, Germanie, Kraków 1996.
22 – J. Strzelczyk, Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984.
23 – J. Wielowiejski, Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich, PWN 1978.
24 – K. Bielenin, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kielce 1992.
25 – M. Mączyńska, Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa – Kraków 1996.
26 – K. Godłowski, Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzenienia Słowian w V – VII w. n. e., Kraków 1979.
27 – A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982.
28 – M. Parczewski, Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce, Kraków 1998.
29 – Człowiek i środowisko w pradziejach, red. J. K. Kozłowskiego i S. K. Kozłowskiego, PWN 1983.
30 – Herodot, Dzieje, Warszawa 1959.
Archeologia okresu protohistorycznego I- wykład
dr A. Waluś - czw., 9.45-11.15, Żwirki i Wigury, blok A, s.21
Archeologia okresu protohistorycznego
Pradzieje epoki brązu i żelaza – dr A. Waluś
(60 godz., ZALICZENIE), czw., 8.00-9.30, Sz.G., Żwirki i Wigury, blok A, s.21