Pracownia Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki

<< powrót


:Pracownia Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki (PTOB)
:Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna
:0.35, 1.03, 3.28
:55 22 839, 55 22 819, 55 22 828,

Kierownik

:mgr
Andrzej Olsienkiewicz
:0.15
:(0-22) 55 22 839

dyżury: poniedziałek - piątek: 10:30 - 12:30

Pracownicy

:
Magdalena Różycka
:1.03
:(0-22) 55 22 819

dyżury: poniedziałek i środa 10:30 - 14:30


 

 

email magdarozycka@op.pl

    Pracownia specjalizuje się w kompleksowym przygotowaniu do publikacji w formie drukowanej i elektronicznej prac graficznych wykonanych podczas badań wykopaliskowych.

Więcej informacji pod linkiem:

 

  PRACOWNIA RYSUNKOWA


:mgr
Michał Dąbski
:3.28
:(0-22) 55 22 828
:studiomd (@) op.pl

dyżury: poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 10:00-14:00

:dr
Miron Bogacki
:Krakowskie Przedmieście 26/28 Szkoła Główna
:3.28
:0225522828
:miron.bogacki@uw.edu.pl

dyżury: wtorek 10:00-14:00
Pracownia prowadzi prace w zakresie:
- dokumentacji rysunkowej i fotograficznej zabytków oraz badań archeolo- gicznych
- organizacji dydaktyki terenowej (badania powierzchniowe i wykopaliskowe)
Pracownia prowadzi zajęcia w zakresie nauki fotografii archeologicznej - Pracownia fotograficzna