WYKOPALISKA / EXCAVATIONS


Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.

Na poziomie licencjackim limit godzin to 450 (najczęściej 3 miesiące)

Na poziomie magisterskim limit to 200 godzin (najczęściej 1,5 miesiąca) dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin dla studiów niestacjonarnych.

 

Excavations training is an essential part of the archaeology study program. Participation is obligatory.

At the BA level limit is - 450 hrs (ca. 3 months)*

At the MA level limit is - 200 hrs (ca. 1,5 month) for full-time students and 300 hrs for part-time students.

-------

* be aware that there was a program on BA English studies requiring 600h of field training.

 

 

UWAGA!

Informacje poniżej mają charakter ogólny. Proszę śledzić ogłoszenia.

ATTENTION!

All of the information below is very general in character. Please follow the information and advertisments.


OFERTA WYKOPALISK - 2018

EXCAVATIONS OFFERED - 2018

 

Polska/Poland:

--------------------------------------------------------------

Puck - miasto późnośredniowieczne i nowożytne - mgr Karolina Blusiewicz, dr Michał Starski (2-27 lipca oraz 6-31 sierpnia)

 

Truszki-Zalesie - zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza - dr Ewa Łukasiewicz (lipiec - 1 poł. sierpnia)

 

Nowy Łowicz - stanowisko wielkulturowe, cmentarzysko kurhanowe kult. wielbarskiej - dr hab. Adam Cieśliński (1-28 lipca; oraz – 29 lipca -24 sierpnia

(English Program students welcomed! - some restrictions applied due to the site localization at the military grounds - please contact the instructor. The excavations at multi-culture site, kurgan cemetery of the Wielbark culture - two turns: July 1-28, and July 29-August 24)

 

Szczepanki - stanowisko torfowe z mezolitu i paraneolitu - dr Witold Gumiński (2-28 lipca)

(English Program students welcomed! Mesolithic and para-neolithic bog site - July 2-28)

 

Mozolica - osada przy klasztorze pobenedyktyńskim w Opatowie-Sieciechowie - prof. Joanna Kalaga

 

Jaskinia Tunel Wielki i Ciasna - stanowiska wielokulturowe, jaskiniowe - dr Małgorzata Kot, prof. Karol Szymczak (lipiec oraz sierpień)

(English Program students welcomed! - cave site - July and August)

 

Brudnice - cmentarzysko, osada, miejsce kultu - dr Andrzej Szela (sierpnień)

 

Zgliczyn-Pobodzy - cmentarzysko z grobami książęcymi i osada - dr Andrzej Szela (czerwiec - lipiec)

 

Czerwony Dwór - ciałopalne cmentarzysko kultury sudowskiej - dr hab. Paweł Szymański (6-25 sierpnia - 150h)

 

Weklice - cmentarzysko birytualne kult. wielbarskiej - dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła IAiE (1 lipca - 5 sierpnia)

(English Program students welcomed! - biritual cemetery of Wielbark culture - July 1-August 5th)

 

Podlesie, gm. Oleśnica - stanowisko kultury ceramiki wstęgowej rytej - mgr Artur Grabarek (22 lipca - 14 sierpnia

Europa/Europe:

--------------------------------------------------------------

Akrai (Palazzolo Acreide), Włochy-Sycylia - miasto grecko-rzymskie - dr Roksana Chowaniec (sierpień oraz wrzesień) - proszę o kontakt: roksanac@yahoo.com 

(English Program students welcomed! - the site is an ancient graeco-roman town. Please contact the Instructor - roksanac@yahoo.com)

 

Novae (dziś Swisztow), Bułgaria - rzymski obóz legionowy i miasto antyczne - dr Agnieszka Tomas (30 lipca-22 sierpnia z możliwością dłuższego pobytu do 30.08)

(English Program students welcomed! - the site is a Roman Legion camp site and the ancient town, excavations July 30th - August 22nd) INFO

 

Tanais, Rosja - miasto antyczne III w.p.n.e.-V w.n.e. - dr Marcin Matera (30 lipca - 26 sierpnia)

(English Program students welcomed! ancient town dated to 3rd cent. BCE-5th cent. CE - some restrictions applied due to the site localization and the visa needs - please contact the instructor - July 30-August 26th)

 

Konsułowskoje, Ukraina - grodzisko późnoscytyjskie - dr Marcin Matera, dr hab. Tomasz Scholl (18 czerwca - 15 lipca)

(English Program students welcomed! - some restrictions applied due to the site localization and the visa needs - please contact the instructor - July 30-August 26th)

 

Scodra, Albania - miasto grecko-rzymskie, twierdza - prof. Piotr Dyczek (11 maja - 7 czerwca)

(English Program students welcomed! - the site is an ancient graeco-roman town and fortress, excavations  - INFO)

 

Risan, Czarnogóra - miasto grecko-rzymskie - prof. Piotr Dyczek (12 czerwca - 12 lipca)(English Program students welcomed! - the site is an ancient graeco-roman town, excavations  - INFO)

 

Novae, Bułgaria - rzymski obóz legionowy - prof. Piotr Dyczek (27 lipca- 27 sierpnia

(English Program students welcomed! - the site is a Roman legion camp site, excavations  - INFO)

 

Szestowica, Ukraina - cmentarzysko wczesnośredniowieczne, gród i osada - dr Dariusz Błaszczyk (wrzesień)

(English Program students welcomed! - early medieval cemetry - some restrictions applied due to the site localization and the visa needs - please contact the instructor - September)

 

 

Poza Europą/ Outside Europe:

--------------------------------------------------------------

Gonio, Gruzja - fort rzymski Asparos, termy garnizonowe - dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (najprawdopodobniej 2-28 lipca)

 

Castillo de Huarmey, Peru - kompleks funeralno-osadniczy, kult. Wari - dr Miłosz Giersz (wykopaliska: 25 czerwiec-21 lipiec; ćwiczenia powierzchniowe 18-23.06)

(English Program students welcomed! - funeral and residential site - excavations June 25th - July 21st, survey June 18-23)

 

 

 

 

Proszę śledzić informacje.

ZAPISY U PROWADZĄCYCH.

 

Please be alert for info!

REGISTER WITH INSTRUCTOR.

  ...