Lista seminariów magisterskich

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

SEMINARIA MAGISTERSKIE
 liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę9 ECTS
    
M. Barwik, S. Rzepka, D. Zielińska
 Archeologia Egiptu i Nubii
   środa 9:45 – 11:15, s. 2.07
    
T. Nowakiewicz
 Archeologia wczesnego średniowiecza
   środa 9:45 – 11:15, s. 2.07
    
A. Bursche
 Antyk i Barbarzyńcy
   czwartek 9:45 - 11:15, s. 2.06A
    
A. Bursche
 Seminarium doktoranckie Numizmatyka
   poniedziałek 11:30 – 14:45, s. 2.06A
    
R. Ciołek
 Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu
   poniedziałek 8:00-9:30 s. 2.06
    
T. Derda
 Papirologia i epigrafika
   poniedziałek 16:45-18:15, s. 1.18
    
K. Jakubiak, J. Młynarczyk
 Archeologia Bliskiego Wschodu (w tym Cypr) od hellenizmu do wczesnego Islamu
   czwartek 15:00 - 16:30, s. 2.07
    
B. Kaim, D. Ławecka
 Archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu
   wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.18
    
R. Karasiewicz-Szczypiorski, A. Tomas
 Archeologia prowincji rzymskich
   środa 9:45 –11:15, s. 2.11
    
R. Karasiewicz-Szczypiorski
 Seminarium doktoranckie
   czwartek 16:45 – 20:00, s. 1.14
    
B. Kontny, A. Cieśliński, P. Szymański
 Germanie i Bałtowie w starożytności
   wtorek 15:00-16:30, s. 2.12
    
B. Kontny
 Archeologia podwodna
   wtorek 9:45 - 11:15, s. 1.10
    
J. Kruppé
 Archeologia średniowieczna i czasów nowożytnych
   czwartek 11:30-13:00, s. 0.36
    
K. Lewartowski, T. Scholl
 Archeologia Grecji
   czwartek 11:30-13:00, s. 1.14
    
D. Manasterski
 Archeologia neolitu i epoki brązu
   środa 11:30 – 13:00, s. 0.30
    
R. Mazurowski
 Archeologia pradziejowa i średniowieczna  - seminarium doktoranckie
   wtorek 15:00-16:30, s. 2.06A
    
K. Misiewicz
 Metody nieinwazyjne we współczesnej praktyce archeologicznej
   wtorek 15:00-16:30, s. 1.11
    
J. Miziołek, J. Żelazowski
 Sztuka późnoantyczna i tradycja antyku w kulturze europejskiej
   wtorek 9:45 - 11:15, s. 1.14
W. Nowakowski
 Archeologia protohistoryczna - seminarium doktoranckie
   poniedziałek 13:15-14:45, s. 1.18
    
J. Piątkowska-Małecka
 Archeologia środowiska
   poniedziałek 11:30-13:00, s. 0.29
    
M. Rekowska, P. Jaworski
 Rzym i świat śródziemnomorski
   czwartek 13:15 - 14:45, s. 2.07A
    
A. Sołtysiak
 Bioarcheologia
   poniedziałek 9:45 - 11:15, s. 2.06A
    
K. Szymczak
 Archeologia paleolitu i mezolitu
   wtorek 13:15 - 14:45, pok. 2.15
    
M. Ziółkowski
 Archeologia Ameryk i Oceanii
   poniedziałek 16:45-18:15, s. 1.09
    
M. Ziółkowski, M. Żuchowska
 Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku
   poniedziałek 18:30-20:00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich