WYKŁADY OGÓLNOINSTYTUTOWE

wykład  rodzaj zaliczenia: egzamin 3 ECTS
M. Barwik  
Dzieje i  kultura Egiptu faraońskiegoliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 9:45 – 11:15,  s. 2.07
   
A. Cieśliński  
Barbarzyńcy - Germanie - Goci. Historia wielkiej wędrówki od Bałtyku po Morze Czarne w pierwszych stuleciach po Chrystusieliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 16:45 - 18:15, s. 1.10
   
R. Ciołek  
Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskichliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiśroda 13:15 - 14:45, s. 2.06
   
S. Domaradzka  
Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europieliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiponiedziałek 9:45–11:15, s. 2.10
   
E. Łukaszewicz  
Społeczeństwo wczesnośredniowieczne w świetle źródeł archeologicznychliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśroda 15:00 - 16:30, s. 2.07
   
R. Mazurowski  
Bursztyniarstwo pradziejoweliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiwtorek 13:15 - 14:45, s. 1.09
   
J. Miziołek  
Archeologia jako fenomen kulturowyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiwtorek 16:45 - 18:15, s. 1.14
   
T. Scholl   
Kultura materialna starożytnej Grecjiliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiczwartek 18:30 - 20:00, s. 2.12
   
M. Starski    
Archeologia i kultura miast nadbałtyckich doby Hanzyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 11:30-13:00, s. 1.09