Małgorzata Mileszczyk

strona Zakładu Archeologii Podwodnej

Małgorzata Mileszczyk

Małgorzata Mileszczyk


Małgorzata Mileszczyk

 

 

I Edukacja:

1. aktualnie:

studentka studiów II stopnia w Instytucie Archeologii (Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski) i wolontariusz w Zakładzie Archeologii Podwodnej IA UW (rok akademicki 2013-2014);

2. rok akademicki 2012-2013

staż w Zakładzie Archeologii Podwodnej (jw.)

3. 2006-2009

studia I stopnia na kierunku archeologia w Instytucie Archeologii, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski (praca licencjacka: „Fragmenty siatki kolczej w kulturze przeworskiej na tle znalezisk innych miniatur z ziem polskich”, pod kier. dra Bartosza Kontnego);

3. 2005-2011

studia kulturoznawcze w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW (praca magisterska „Narzeczona dla boga. Ofiary z ludzi w jukatańskich cenotes”,
pod kier. dr hab. Prof. UW Anny Mikołejko, obroniona 14/10/2013);

 

II Doświadczenie w zakresie archeologii podwodnej:

1. 2013a

udział w kierowanym przez mgra Tomasza Bednarza z CMM projekcie „Inwentaryzacja wraka F53.27 "Porcelanowiec" z Zatoki Gdańskiej, nr 1447/13”, finansowanego
ze środków MKiDN oraz CMM;

2. 2013b

udział w badaniach Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UMK, Toruń na Ostrowiu Lednickim (stanowisko „Most poznański”);

3. 2012a

udział w pracach poszukiwawczych i dokumentacyjnych na stanowisku Jezioro Długie, okolice Izbicy Kujawskiej, projekt Mateusza Popka oraz Pawła Stencla (Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń);

4. 2012b

udział w projekcie dra Waldemara Ossowskiego „Inwentaryzacja wraków średniowiecznych statków w Zatoce Gdańskiej”, program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku);

5. 2012c

współpraca przy dokumentacji rysunkowej elementów szkutniczych odkrytych podczas akcji „Uratowane z Potopu” (badania kierowane przez dra Huberta Kowalskiego oraz Marcina Jamkowskiego);

6. 2011a

udział w projekcie dra Waldemara Ossowskiego „Inwentaryzacja wraków
w rejonie wejścia do portu gdańskiego”
, program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku);

7. 2011b

wolontariat podczas podwodnych poszukiwań miejsca uprzedniego zalegania wraku „Miedziowca”, wydobytego w 1975 roku, projekt dra Waldemara Ossowskiego „Miedziowiec – wrak średniowiecznego statku i jego ładunek”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku);

 

8. 2008-2011

udział w misji CRIMEA PROJECT UNDERWATER EXPEDITION (Instytut Archeologii UW oraz Institute of Archaeology National Academy of Science of Ukraine, Symferopol), kierowanej przez mgr Magdalenę Nowakowską oraz mgra Viacheslava Gierasimowa.

 

III Udział w konferencjach naukowych:

1. 19.09.2013

I Kongres Archeologii Polskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (referat z mgr M. Popkiem i mgr P. Stenclem, UMK);

2. 17-18.05.2013, Toruń

II Konferencja Studenckiego Koła Badań Podwodnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: „Morze-Śródlądzie-Nautyka” (referat);

3. 20-22.03.2013, Wrocław

7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH zorganizowane przez: IAiE PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza (Wrocław), Centre for Late Antique and Early Medieval Studies in Wrocław, General Association
of Mediterranean Archaeology (GAMA), Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich
i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (referat
i publikacja pokonferencyjna);

4. 24.04.2012, Warszawa

Konferencja Studencka „Archeologia Podwodna”, zorganizowana przez: IA UW (referat);

5. 20-21.04.2012, Toruń

Konferencja Studencka „Archeologia Podwodna Oczami Studenta”, zorganizowana przez: Studenckie Koło Badań Podwodnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (referat);

6. 12-16.04.2012, Vardzia, Gruzja

The Pitt-Rivers 3rd International Conference of Student-Archaeologists, zorganizowana przez: Ivane Javakhishvili State University of Tbilisi (referat);

7. 4.04.2012, Warszawa

II Konferencja Sprawozdawcza Studenckiego Ruchu Naukowego IA UW zorganizowana przez: Samorząd Studencki IA UW (referat);

8. 19.04.2011, Warszawa, IA UW

warsztaty Śladami Świata Starożytnego, sesja „Waterworld - woda w życiu codziennym
i wierzeniach ludów starożytnych Ameryk i Oceanii”, zorganizowane przez: Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „HUMANICA” oraz Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW Instytut Archeologii UW (referat i publikacja).

 

IV Udział w projektach związanych z popularyzacją archeologii (także podwodnej):

1. 2014a (Gryfino)

wystąpienie „Akwalangisty eta nie igra! – nurkowania archeologiczne na Krymie”
na Gryfińskim Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij” (02/03/2014)

 2. 2014b (Warszawa)

organizacja stanowiska Underwater Expedition IA UW na V Targach Nurkowych „Podwodna Przygoda” (8-9/02/2014, Pałac Kultury i Nauki);

3. 2013a (Biskupin)

organizacja stanowiska Underwater Expedition IA UW na XIX Festynie Archeologicznym
w Biskupinie (Archeolog – zawód czy przygoda?, 14-22/09/2013), referat okolicznościowy
(„Czy w wodzie da się kopać?”);

4. 2013b (Warszawa)

organizacja stanowiska „Archeologii Podwodnej IA UW” na IV Targach Nurkowych „Podwodna Przygoda” w Pałacu Kultury i Nauki;

5. 2013c (Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny UW)

organizacja wystawy sprawozdawczej „Archeolodzy pod Wodą”;

6. 2012a (IA UW, Warszawa)

Dzień Archeologii Podwodnej, organizacja konferencji;

7. 2012b (IA UW, Warszawa)

Laura White (Institute of Nautical Archaeology, Texas, USA), organizacja wykładu oraz pobytu gościa specjalnego w Polsce;

8. 2011 (Warszawa)

udział w organizacji wystawy poświęconej archeologii podwodnej w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie (II Targi „Nurkowa Przygoda”);

9. 2010 (Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny UW)

organizacja wystawy fotografii, będącej ukoronowaniem dwóch projektów, („Gdzie Rzym, gdzie Krym” - polskie badania podwodne na Krymie /SKN „Wod.o.lot”/ oraz objazd naukowy
po stanowiskach archeologicznych rzymskiej Sycylii /SKN Kontaktów Świata Antycznego
z Barbaricum/);

10. od 2008 r.

przynależność do Warszawskiego Klubu Płetwonurków, aktywna działalność
w stowarzyszeniu oraz funkcjonującym przy WKP Muzeum Nurkowania, m.in.:

A. 3-6/03/2011, Warszawa

udział w XXII edycji Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”; stanowisko Muzeum Nurkowania oraz stowarzyszenia The Historical Diving Society; prezentacja działalności organizacji oraz eksponatów;

B. 2010-2011

asystowanie w organizacji i udział w Nocy Muzeów w Muzeum Nurkowania

11. 2008

wolontariat organizacyjny na Festynie Archeologicznym w Biskupinie

12. 2008-2009

udział w Pikniku Naukowym Radia Bis (w ramach działalności w Kołach Naukowych IA UW)

 

V Publikacje:

1. 2013

Mileszczyk M., Czy w wodzie da się kopać?, Gazeta Biskupińska 6/2013, s. 2-3

2. 2013?

West Baltic Barrow Culture Lake Dwelling from Rybno, Piłakno Lake - the Optimistic Approach, 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH; WROCŁAW - proceedings (przyjęte do druku)

3. publikacje w serwisie www.podwodna.net, m.in.

A. 2013 Łyżka dziegciu w archeologii podwodnej – czyli wywiad z Laurą White (INA)

B. 2013 Nie samymi marmurami Wisła stoi – wrak statku rzecznego z Jabłonny

C. bieżące informacje dotyczące wydarzeń podwodno-archeologicznych w IA UW

4. 2011

Mileszczyk M., „Prymitywne” środki transportu wodnego w Oceanii, w: Studia
i Materiały Archeologiczne, supl. 1, Materiały z warsztatów archeologicznych „Śladami świata starożytnego”, Warszawa, s. 144-152

5. 2008

Mileszczyk M., Misja Krymska 2008, Wielki Błękit 02-03/2009

6. oraz redakcja strony Zakładu Archeologii Podwodnej i aktualności na stronie Instytutu Archeologii (www.archeo.uw.edu.pl).

VI Kursy i szkolenia

1. 2011-2012 (IA UW)

szkolenie ARCHEOLOGIA PODWODNA – ROZSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ UCZELNII I POTENCJAŁU KADR INSTYTUTU ARCHEOLOGII UW (Europejski Fundusz Społeczny);

2. 2010 (Hel)

specjalistyczne kursy nurkowe: na stopień RESCUE DIVER PADI oraz nurkowanie wrakowo-morskie;

3. 2010; 2013 (Warszawa)

kurs pierwszej pomocy EFR;

4. 2011 (Warszawa)

uzyskanie uprawnień NURKA ARCHEOLOGA w KDP CMAS, Warszawski Klub Płetwonurków;

5. 2013 (Warszawa)

uzyskanie stopnia DIVEMASTERA PADI (nr uprawnień 327162).


Zatoka Wraków 2011 - projekt dr hab. W. Ossowskiego