mgr Magdalena Nowakowska

strona Zakładu Archeologii Podwodnej


:mgr
Magdalena Nowakowska
:Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
:3.18
:nowamagda@gmail.com

Magdalena Nowakowska - fotografia

Magdalena Nowakowska - fotografia


WYWIAD z Magdaleną Nowakowską z magazynu "Podróże"

ur. 08.10.1973 w Warszawie

 

od 02.01.2001 do 09.2012

Zakład Archeologii Europy Starożytnej

 

aktualnie:

Zakład Archeologii Podwodnej, na stanowisku asystenta

 

Wykształcenie:

 

2000                dyplom magistra archeologii IAUW

1992-1997     studia magisterskie w Instytucie Archeologii, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

specjalizacja:   epoka brązu i wczesna epoka żelaza ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski północno-wschodniej, archeologia podwodna

 

Dodatkowe certyfikaty:

Płetwonurek CMAS P2

Nurek Zawodowy III klasy

w trakcie kursu na Nurka Zawodowego II klasy

 

Działalność popularyzatorska (ostatnie 3 lata) 

publikacje:

2013                "Wyprawa po złote runo" czyli relacja z pierwszej ekspedycji nurkowej Instytutu Archeologii UW do Gruzji” http://magazyn-nurkowanie.mn/relacje.html

2011                „ Podwodny Krym”,  Archeologia Żywa, Magazyn Popularnonaukowy, nr 6 (58), s. 3, 32 – 37

 

Organizacja wykładów gości z innych ośrodków krajowych i zagranicznych:

Laura White – Institute of Nautical Archaeology, Texas, USA

 

Udział w prowadzeniu stoiska promującego Instytut Archeologii:

Targi Nurkowe "Podwodna Przygoda"  w PKiN (luty 2012, luty 2013), prezentacja filmu na NURGRESIE „Crimea Project Underwater Expedition”

 

Organizacja wystaw (w formie zdjęć wielkoformatowych lub posterów) :

01/2013           Organizacja wystawy „Archeolodzy pod Wodą” w Galerii UW w hallu Pałacu Kazimierzowskiego

2012                PROJEKT ARCHEOLOGIA PODWODNA 2009-2012 - w Galerii UW w hallu Pałacu Kazimierzowskiego (styczeń 2012);

 

Badania i studia w IAUW w mediach (redakcja i promocja):

Polskie Radio Program 4

Radio Zet

Telewizja Polska, Program 2

profil Underwater Expedition Instytut Archeologii UW na portalu Facebook

zakładka Crimea Project

blog: www.gruzja.nurkowanieok.pl (współautor)

wywiad w serwisie podwodna.net

 

Udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (za ostatnie 3 lata)

1.      20-22.03.20137th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH, Wrocław

zorganizowane przez: IAiE PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza (Wrocław), Centre for Late Antique and Early Medieval Studies in Wrocław, General Association of Mediterranean Archaeology (GAMA), Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego

referat: ‘Crimea Project - Underwater Expedition’: From the Cape Aju-Dah until Mys Plaka. First Results of Underwater Research in the Years 2008-2012

2.      20-21.04.2012Konferencja Studencka Archeologia Podwodna Oczami Studenta

zorganizowana przez Studenckie Koło Badań Podwodnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

jako gość specjalny, referat: Crimea Project Underwater Expedition

3.      24.04.2012

Konferencja Studencka organizowana przez IAUW - „Archeologia Podwodna” referat oraz prezentacja filmu: Crimea Project Underwater Expedition

4.      15.IX.2012

I Sympozjum Łężańskie „Prusowie pod Grunwaldem”, referat: Wyspa na Jeziorze Legińskim, osada czy miejsce kultu? Wyniki badań wykopaliskowych i prospekcji podwodnej. Projekt Wyspa

5.      5-7.12.2012

Konferencja Sprawozdawcza IAUW za lata 2011/12; Skarżysko Kamienna, referat: Wyspa na Jeziorze Legińskim, osada czy miejsce kultu?– wyniki badań  wykopaliskowych i prospekcji podwodnej

6.      15 grudnia 2012

Konferencja nurkowa Techmeeting Warszawa (organizacja przy współudziale IAUW) referat: „Wyprawa po złote runo” - relacja z pierwszej w dziejach ekspedycji nurkowej Instytutu Archeologii UW do Gruzji

7.      29.09 – 02.10.2011

IKUWA 4

Managing the Underwater Cultural Heritage, International Congress of Underwater Archeologie, Zadar, Croatiaposter: Crimea Project – Underwater Expedition 2008-2011, from Cape Aju-Dah to Cape Plaka

8.      12/2011    Sesja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, IAUW Warszawa

Projekt "WYSPA" - interdyscyplinarne badania wysp Warmii i Mazur  w aspekcie osadnictwa późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (wspólnie z A. Jaremek)

Crimea Project – wstępne wyniki badań podwodnych prowadzonych w latach 2008 – 2011

 

 

 

Sprawozdania niepublikowane:

2012

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w lipcu 2012 roku na stanowisku IX w Leginach, pow. Kętrzyn; wydruk w WKZ Olsztyn

2012

Podwodny rekonesans wokół Przylądka Meganom na Krymie; sprawozdanie dla Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie

2012

Polish Underwater Expedition IA UW in Georgia. Underwater Research in a Coastal Zone Around the Fort of Justynian’s Petra and in Paleostomi Lake; raport przekazany do Institute of Archaeology Tibilisi State University

2012

Waterfront and Underwater Archaeology of Kuwait. Archeorisk on the Coastal Zone Round the Failaka Island and Sea Shore of Kuwait – Arabian Gulf. The 24th of February- 04th of March Initial Survey Report (z R. Karasiewiczem-Szczypiorskim)

2010

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stan. nr I w miejscowości Swaderki, Gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, przeprowadzonych w lipcu 2010 roku (z A. Jaremek)

2010

Sprawozdanie z prospekcji terenowej w rejonie Jeziora Szurpiły w dniach 10-13.11.2010 (z B. Kontnym)

2008

Sprawozdanie z badań na stanowisku 25 w Pomietowie, gm. Dolice przeprowadzonych w lipcu 2007r.

2007

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych  w Lubieszewie, gm. i pow. Gryfice, stan. 3 (nr 44 na obszarze AZP 20-12) przeprowadzonych w sierpniu 2007 r.

2007

Sprawozdanie z badań na stanowisku 25 w Pomietowie, gm. Dolice przeprowadzonych w lipcu 2007r.

2006

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w lipcu 2006 roku na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Pomietowie, stan. 25, gm. Dolice, woj. zachodniopomorskie; sprawozdanie dla WKZ w Szczecinie (z D. Kozłowską)

2006

Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prac ziemnych związanych z wymianą kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesji Grodzka 9 / Kwiatka 9 w Płocku w sierpniu i wrześniu 2005 roku; maszynopis w archiwum PSOZ w Płocku (z Z. Polakiem)

2004

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na Ptasiej Wyspie, Szestno, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w 2004 r.; sprawozdanie dla WKZ w Olsztynie

2003a

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na Ptasiej Wyspie, Szestno, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w 2004r. Sprawozdanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie

2003b

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na Ptasiej Wyspie, Szestno, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w 2003r. Sprawozdanie dla WKZ w Olsztynie

2003c

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na Ptasiej Wyspie, Szestno, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w 2003r. Sprawozdanie dla Wojewódzkiego Konsewatora Przyrody w Olsztynie

2002a

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na Ptasiej Wyspie, Szestno, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w 2002r. Sprawozdanie dla WKZ w Olsztynie

2002b

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na Ptasiej Wyspie, Szestno, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w 2002r. Sprawozdanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie

2002c

Sprawozdanie z badań powierzchniowych AZP 13-67.  Sprawozdanie dla WKZ w Olsztynie 2001aSprawozdanie z badań przeprowadzonych na Ptasiej Wyspie, Szestno, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w 2002r. Sprawozdanie dla WKZ w Olsztynie

2001a

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na Ptasiej Wyspie, Szestno, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie w 2002r. Sprawozdanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie

2001b

Sprawozdanie z badań powierzchniowych AZP 13-68.  Sprawozdanie dla WKZ w Olsztynie

 

 

 

 

Udział w badaniach naukowych (granty)

1.      2009 – 2012   -           jeden z trzech wykonawców grantu ze środków MNiSW Nr N109 317537 za lata 2009 – 2012; Extra Fines Imperia. Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie

Kierownik grantu: dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

2.      2006 – 2009   -           wykonawca grantu ze środków MNiSW Nr N109 030 32/2220 za lata 2006 – 2009 pt. Mikroregion osadniczy w późnym okresie epoki brązu i w początkach wczesnej epoki żelaza w rejonie Jeziora Salęt

Kierownik grantu: Prof. dr hab. W. Nowakowski

3.      2008                -           wykonawca (kierownik badań): zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4: „Ochrona zabytków archeologicznych” umowa 3351/08/FPK/KOBIDZ z Fundacją Przyjaciół Instytutu Archeologii, pt. Początki osadnictwa ludności kultury łużyckiej na Pomorzu Zachodnim w świetle badań na cmentarzysku ze środkowego okresu epoki brązu w Pomietowie st. 25, gm. Dolice

4.      2007                -           wykonawca (kierownik badań): zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4: „Ochrona zabytków archeologicznych” umowa 9997FPK/2007/KOBIDZ z Fundacją Przyjaciół Instytutu Archeologii, pt. Pomorze Zachodnie w epoce brązu i w okresie wpływów rzymskich w świetle badań kluczowych stanowisk w Lubieszewie i Pomietowie, woj. zachodniopomorskie    5.      2003 – 2006   -           wykonawca grantu ze środków MNiSW Nr  H01H 001 25 za lata 2003 – 2006 Wyszembork st. IV. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów na Mazurach

Kierownik grantu: dr Paweł Szymański

 

 

 

 

Projekty ramowe UE:

Projekt  „Archeologia podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.” realizowany przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI –EFS Priorytet IV. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu gospodarki opartej na wiedzy.- opracowanie programu kursu archeologii podwodnej dla społeczności pozaakademickiej- wykładowca- kierownik badań podwodnych Crimea Project – Underwater Expedition- członek Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

 

Projekty badawcze:

Od 2008              -      kierownik ekspedycji „Crimea Project Underwater Expedition” – badania podwodne u wybrzeży krymskich; współpraca polsko-ukraińska z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (filia Symferopol), z Muzeum Archeologicznym w Chersonezie Taurydzkim oraz z Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Od 2010              -      kierownik badań wykopaliskowych na stanowisku IX w Leginach, pow. Kętrzyn; współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

06/2012               -      kierownik gruzińskiej ekspedycji podwodnej IAUW oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Gruzja. Współpraca z Tibilisi State University

2012                    -      kierownik ekspedycji podwodnej Kuwejt 2012. Współpraca z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz z National Council for Culture, Arts and Letters Kuwait

09/2012               -      udział w projekcie: „Inwentaryzacja wraków średniowiecznych statków w Zatoce Gdańskiej”, współpraca z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku

Od 2010              -      Projekt Kircholm 2011: Projekt studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, zrzeszonych w Kole Naukowym „Hanza”, pod kierownictwem dr. Tomasza Nowakiewicza oraz przy współudziale Muzeum Wojska Polskiego, Łotewskiego Muzeum Narodowego w Rydze, Warszawskiego Klubu Płetwonurków, poszukiwaczy z klubu poszukiwanieskarbow.com

-                               Współpraca z Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrehts-Universität, związana z opracowaniem archiwalnej kartoteki H. W. Jankuhna znajdującej się w muzeum. Część archiwum dotycząca okresu od wpływów rzymskich do okresu wędrówek ludów opracowywana jest przez prof. dr hab. W. Nowakowskiego, mgr A. Cieślińskiego oraz dr R. Banyte – Rowell z Lietuvos Nacionalnis Muziejano, w Wilnie, opracowania materiałów z wczesnej epoki żelaza powierzone zostało autorce sprawozdania

 

 

Dydaktyka w roku akademickim 2012/2013 (studia dzienne, zaoczne i podyplomowe):

Metodyka archeologicznych badań podwodnych

Archeologia podwodna Morza Czarnego

Zarys archeologii pradziejowej (paleolit – wczesna epoka żelaza)

Archeologia okresu protohistorycznego I

Archeologia Podwodna

Kurhany, skarby, osiedla obronne. Późna epoka brązu i wczesna epoka żelaza w pn-wsch. Polsce + objazd naukowy

Zarys archeologii pradziejowej

 

 

Badania terenowe:

04/2013           Mikroregion jeziora Legińskiego – badania powierzchniowe

09/2012           Miedziowiec, Zatoka Gdańska, rysownik – badania podwodne Muzeum Morskiego w Gdańsku (CMM), kierownik badań dr hab. Waldemar Ossowski

09/2012           Crimea Project – Uderwater Expedition – badania podwodne IAUW i NANU na Krymie, kierownik badań

08/2012           Łężany stan. IX – badania IAUW, kierownik badań06/2012           Gruzja – Batumi, badania podwodne IAUW, kierownik ekspedycji

02/2012           Kuwejt, rekonesans podwody, kierownik badań (1 tydzień), współpraca z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

06/2011           Zatoka Wraków – Zatoka Gdańska – badania podwodne Muzeum Morskiego w Gdańsku (CMM), rysownik, kierownik badań dr hab. Waldemar Ossowski

07/2011           Łężany stan. IX – badania IAUW, kierownik badań09/2011           Crimea Project – Uderwater Expedition – badania podwodne IAUW i NANU na Krymie, kierownik badań

09/2010           Crimea Project – Uderwater Expedition – badania podwodne IAUW i NANU na Krymie, kierownik badań

07/2010           Swaderki stan. I – wyspa na jez. Świętym, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, badania IAUW, kierownik badań

09/2009           Crimea Project – Uderwater Expedition – badania podwodne IAUW i NANU na Krymie, kierownik badań

07/2009           Jeziorko stan. I, gm. Ryn; badania IAUW: zastępca kierownika, prowadzenie praktyki studenckiej; kierownik badań mgr Agnieszka Jaremek

09/2008           Crimea Project – Uderwater Expedition – badania podwodne IAUW i NANU na Krymie, kierownik badań

07/2008           Pomietów st. 25, gm. Dolice woj. zachodniopomorskie, wykopaliska IAUW, kierownik badań

07/2007           Pomietów st. 25, Gm. Dolice woj. zachodniopomorskie, wykopaliska IAUW kierownik badań

07/2007           Lubiszewo, gm. Gryfice, woj. zachodniopomorskie, wykopaliska IAUW, kierownik badań

09/2006           Gdańsk, wykopaliska IAUW ratownicze badania miejskie, kierownik odcinka, prowadzenie praktyki studenckiej, kierownik badań: mgr Zbigniew Polak

08/2006           Jeziorko stan. I, gm. Ryn, wykopaliska IAUWw; zastępca kierownika, prowadzenie praktyki studenckiej; kierownik badań mgr Agnieszka Jaremek

07/2006           Pomietów stan 25, gm. Dolice woj. zachodniopomorskie, wykopaliska IAUW i Muzeum Narodowego w Szczecinie, kierownik badań

04-05/2006     Syria - Tell Qaramell , wykopaliska IAUW, kierownik odcinka, dokumentalista; kierownik badań prof. Ryszard Mazurowski

09/2005           Płock, woj. mazowieckie, miejskie badania ratownicze IAUW w, nadzór archeologiczny, zastępca kierownika, prowadzenie praktyki studenckiej; kierownik badań: mgr Zbigniew Polak

07-08/2005     Jeziorko stan. I, gm. Ryn, wykopaliska IAUW; zastępca kierownika, prowadzenie praktyki studenckiej; kierownik badań mgr Agnieszka Jaremek

08/2004           Ptasia Wyspa, Szestno, st. II gm. Mrągowo, osiedle późnobrązowe i wczesnożelazne, kultura łużycka, kultura kurhanów zachodniobłtyjskich; funkcja: kierownik; badania własne; wykopaliska IAUW

07/2004           Wykopaliska IAUWw Jeziorku st I, gm. Ryn; zespół osadniczy, osada przygrodowa, wielokulturowa; funkcja: zastępca kierownika, logistyka, prowadzenie praktyki studenckiej; kierownik badań mgr Agnieszka Jaremek

05/2004           Wykopaliska ratunkowe IAUW w Oborach – Łyczyn, gm. Konstancin Jeziorna, osada wczesnożelazna, kultura grobów kloszowych; funkcja: współprowadzenie badań, kierownik prac mgr Agnieszka Jaremek

09-11/2003     Wykopaliska autostradowe IAUW na odcinku A1 Ropuchy, st. 152 gm. Pelplin, osada neolityczna, kultura ceramiki wstęgowej rytej; funkcja: zastępca kierownika, współprowadzenie badań, logistyka, dokumentacja; kierownik prac mgr Agnieszka Jaremek

08/2003           Wykopaliska IAUW, Ptasia Wyspa, Szestno, st. II gm. Mrągowo, osiedle późnobrązowe i wczesnożelazne, kultura łużycka, kultura kurhanów zachodniobłtyjskich; funkcja: kierownik; badania własne 

07/2003           Wykopaliska IAUW w Jeziorku st. I, gm. Ryn; zespół osadniczy, osada przygrodowa, wielokulturowa; funkcja: zastępca kierownika, logistyka, prowadzenie praktyki studenckiej; kierownik badań mgr Agnieszka Jaremek

05/2003           Wykopaliska IAUW w Łajskich st. 17, woj. mazowieckie – cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza, kultura grobów kloszowych – badania  ratownicze; funkcja: współprowadzenie badań; kierownik prac mgr Agnieszka Jaremek

10-11/2002     Wykopaliska ratownicze IAUW na trasie Nowa Św. Wincentego, Bródno Stare st. 1, woj. mazowieckie – osada wczesnośredniowieczna, funkcja: współpracownik, dokumentalista; kierownik prac mgr Dariusz Manasterski

08/2002           Wykopaliska IAUW, Ptasia Wyspa, Szestno, st. II gm. Mrągowo, osiedle późnobrązowe i wczesnożelazne, kultura łużycka, kultura kurhanów zachodniobłtyjskich; funkcja: kierownik, badania własne

07/2002           Wykopaliska IAUW, Wyszembork st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, wczesnożelazne osiedle i miejsce kultu; funkcja: kierownik odcinka, prowadzenie praktyki studenckiej,  kierownik prac dr Adam Waluś

04-05/2002     Wykopaliska IAUW w  Ptolemais, Libia, projekt badawczy IAUW pod kierunkiem prof. dr hab. T. Mikockiego; funkcja: sporządzaniu mapy i planu sytuacyjno-wysokościowego miasta przy pomocy tachimetru laserowego Leica, prace inwentaryzacyjno – eksploracyjne

09-10/2001     Wykopaliska IAUW w Wilanowie, gm. Warszawa, woj. mazowieckie, osada wielokulturowa: wczesne średniowiecze i wczesna epoka żelaza – kultura grobów kloszowych; funkcja: zastępca kierownika, dokumentalista; kierownik prac mgr Katarzyna Januszek

08/2001           Wykopaliska IAUW, Ptasia Wyspa, Szestno, st. II gm. Mrągowo, osiedle późnobrązowe i wczesnożelazne, kultura łużycka, kultura kurhanów zachodniobłtyjskich; funkcja: kierownik, badania własne

07/2001           Wykopaliska IAUW, Wyszembork st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, wczesnożelazne osiedle i miejsce kultu, kultura kurhanów zachodniobałtyjskich; funkcja: kierownik odcinka, prowadzenie praktyki studenckiej,  kierownik prac dr Adam Waluś

04/2000           Wykopaliska IAUW,  Wierzbin st. AZP 56-64/17, gm. Babice, woj. mazowieckie,  badania ratunkowe na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, osada wczesnośredniowieczna, funkcja: współprowadzący, dokumentalista; kierownik, dr A. Waluś