prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti

strona Zakładu Archeologii Podwodnej

:prof. dr hab.
Iwona Modrzewska-Pianetti
:3.18
:iwonamodrzewska@poczta.onet.pl

Profesor Iwona Modrzewska-Pianetti

Profesor Iwona Modrzewska-Pianetti

Autor: Iwona Modrzewska-Pianetti

 

Ukończyła studia z tytułem magistra archeologii śródziemnomorskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1969–1974). Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na UW i następnie (w 1995 roku) tytuł doktora habilitowanego. Była pracownikiem naukowym Muzeum Narodowego w Warszawie, oddział w Wilanowie, a następnie Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. Od 1989 roku została współpracownikiem Consiglio Nazionale delle Ricerche w Wenecji i Instytutu Historyczno-Archeologicznego na Uniwersytecie w Wenecji. Od 1994 roku była członkiem polsko-włoskiej grupy do badań laguny weneckiej (umowa CNR-PAN). W ramach tej współpracy przygotowała kilkanaście artykułów dotyczących Górnego Adriatyku publikowanych głównie w naukowych czasopismach włoskich i aktach z kongresów archeometrycznych w Neapolu, Florencji, Kadyksie oraz Barcelonie. Od 1996 r. zatrudniona w Instytucie Archeologii UW, uzyskując tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a następnie profesora zwyczajnego (2004 r.). Wykłada archeologię północnej Italii i Hiszpanii, ponadto prowadzi zajęcia i badania z historii handlu antycznego, archeologii podwodnej i rzemiosła antycznego.

Brała udział w misjach wykopaliskowych w Hiszpanii i Włoszech m.in. w tartezyjskiej Tejada la Vieja koło Sewilli, paleowentyckich nekropolach Padwy, teatru rzymskiego w Asolo, wykopaliskach hiszpańskich na Monte Testaccio, amfiteatru w Virunum w ramach projektu międzynarodowego Raffaello (którego była polskim koorynatorem).

Była wykładowcą na Uniwersytecie w Kadyksie (1999–2000) oraz prowadziła seminaria w ramach programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Padwie i Parmie. Od 1997 roku jest koordynatorem programów Socrates-Erasmus w Instytucie Archeologii UW. Współpracuje z uniwersytetami w Udine, Padwie, Wenecji i Parmie, Pawii, Katanii, Barcelonie, Kadyksie, Walencji, Murcji i CNR w Wenecji. Jest opiekunem kół naukowych Hispania i Humanica IA UW; organizuje objazdy archeologiczne po Hiszpanii oraz wykłady archeologów Hiszpanii i Włoch w IA UW.

Jest autorką książek i monografii, m.in.:

Studio iconologico delle lucerne palestinesi del IV–VI s.d.C. (Rzym 1988)

Anfore spagnole nel Veneto. Testimonianze dei contatti commerciali Betica-Venetia (Pisa 1995) Sulla storia della laguna di Venezia nell’Antichita' (Warszawa 2000)

Zarysu archeologii Hiszpanii rzymskiej (Warszawa 2002)

Północ Italii przedrzymskiej. Człowiek i środowisko, wyd. Trio (Warszawa 2008/2009).

Ponadto jest autorką licznych opracowań w publikacjach zbiorowych w kraju i za granicą oraz kilkudziesięciu artykułów w języku polskim, hiszpańskim i włoskim, publikowanych m.in. w: „Archeologia e Calcolatori”, „Rivista di Archeologia, „Boletin del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia”, „Quaderni Friulani di Archeologia”, „Saguntum”, „Pyrenae”, „Światowit”, „Archeologia Polski”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, „Archeologia”, „Novesia”. Współpracuje z kwartalnikiem akademickim AD REM.

Od 2003 roku pracowała w Zakładzie Kultury Antycznej, obecnie zaś w Zakładzie Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UW. Prowadzi badania nad kontaktami handlowymi Hiszpanii i Italii, zastosowaniem archeometrii w badaniach nad ceramiką, archeologią Laguny Weneckiej i Górnego Adriatyku.

Profesor Modrzewska-Pianetti i Magdalena Nowakowska podczas otwarcia wystawy "Archeolodzy pod wodą"; fot. A. Brzóska

Profesor Modrzewska-Pianetti i Magdalena Nowakowska podczas otwarcia wystawy "Archeolodzy pod wodą"; fot. A. Brzóska

Wybrana bibliografia Prof. Iwony Modrzewskiej-Pianetti