Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW 

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Viceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche

p.o. viceprzewodniczącego na rok akademicki 2017/2018

prof. dr hab. Karol Szymczak

Sekretarz

dr Marzena Łuszczewska

 


Skład Rady Naukowej, stan na czerwiec 2018


Planowane terminy zebrań Rady Naukowej w 2017/2018

(jeżeli okaże się, że nie ma akurat nad czym obradować, zwoływać posiedzeń nie będziemy; i odwrotnie - jeżeli będą ważne, pilne sprawy, to możemy się spotkać w innym terminie)

Semestr zimowy

- ? października 2017 r.

- 8 listopada 2017 r. 

- 6 grudnia 2017 r. */

- 10 stycznia 2018 r.

 Semestr letni

- 14 lutego 2018 r. (jeżeli będą ważne sprawy - przerwa semestralna)

- 14 marca 2018 r.

- 11 kwietnia 2018 r.

- 16 maja 2018 r.

- 13 czerwca 2018 r.

*/Uwaga - ponieważ w tym terminie odbywać się ma doroczna Konferencja Sprawozdawcza IA UW, zebranie Rady może się odbyć dopiero 13 grudnia. Jest to termin jedynie o tydzień wyprzedzający zebranie Rady Wydziału, a Dziekan Karpińska wymaga składania materiałów na posiedzenie Rady z dwutygodniowym wyprzedzeniem, więc trzeba się liczyć z tym, że nasze wnioski zostaną rozpatrzone przez Radę Wydziału dopiero w styczniu.


Aktualności

 


Uchwały Rady Naukowej Instytutu Archeologii


Uchwały w roku akad. 2016/2017


Uchwała nr 1/2016/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu w Zakładzie Prowincji Rzymskich


Uchwała nr 2/2016/2017 w sprawie głosowania internetowego


Uchwała nr 3/2016/2017 w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej


Uchwały 4-7/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów


Uchwała nr 8/2016/2017 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Dydaktycznej


Uchwała nr 9/2016/2017 w sprawie ankiety oceny ćwiczeń terenowych


- załącznik nr 1 do Uchwały 8/2016/2017


- załącznik nr 2 do Uchwały 8/2016/2017


Uchwały 10-12/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów (maj 2017)


Uchwała 13/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu w ZAWŚ


Uchwała 1/2017/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu w Zakładzie Bioarcheologii


Uchwała 2/2017/2018 w sprawie konkursu (ZAEP)


Uchwała 3/2017/2018 w sprawie ustalenia kart ankiet oceny ćwiczeń terenowych i powierzchniowych


- załącznik nr 1 do uchwały 3/2017/2018 - karta ankiety oceny ćwiczeń terenowych


- załącznik nr 2 do uchwały 3/2017/2018 - karta ankiety oceny ćwiczeń powierzchniowych


Uchwała 4/2017/2018 w sprawie ustalenia m inimum czasowego koniecznego dla zaliczenia ćwiczeń terenowych


Uchwała 5/2017/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dydaktycznej


- załącznik do uchwały 5/2017/2018 - Regulamin Komisji Dydaktycznej IA UW


Uchwała nr 6/2017/2018 w sprawie zasad rekrutacji na 2019/2020


- załącznik 1 do uchwały 6/2017/2018 - zasady rekrutacji


- załącznik 2 do uchwały 6/2017/2018 - zasady rekrutacji cd.


- załącznik 3 do uchwały 6/2017/2018 - protokół głosowania internetowego


Uchwała 7/2017/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego


Uchwała 8 i 9/2017/2018 w sprawie konkursów na etaty adiunktów


Uchwała 10/2017/2018 w sprawie konkursu na etat adiunkta


Uchwała 11/2017/2018 w sprawie wyznaczenia promotora


Uchwała 12/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekunów naukowych pracy dyplomowej


Stanowisko RN w sprawie bibliotek zakładowych z dn. 8.11.2017


Uchwała 13/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekunów naukowych pracy dyplomowej


Uchwała 14/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekuna pracy dyplomowej


Uchwała 15/2017/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta pracy dyplomowej


Uchwała 16/2017/2018 w sprawie zmian w programie studiów Archaeology


Uchwała 17/2017/2018 w sprawie zmian w programie studiów Archaeologia

 

 

Zatwierdzone przez Radę Naukową IA protokoły z posiedzeń w roku akad. 2016/2017

 

 


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 19.10.2016 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 30.11.2016 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 18.01.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 23.03.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 24.05.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 21.06.2017 r.


Protokół głosowania nad wotum zaufania 11.10.2017 r.


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 11.10.2017 r.


Protokoł z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 8.11.2017


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 10.01.2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 14.03.2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 18.04.2018


Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 16.05.2018


Zatwierdzone przez Radę Naukową IA protokoły z posiedzeń z lat poprzednich


2008/2009


2009/2010


2010/2011


2011/2012


2012/2013


2013/2014


2014/2015


2015/2016