Ogłoszenia dla studentów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na nową stronę instytutu:

www.archeologia.uw.edu.pl

Ta strona nie będzie już aktualizowana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Z przyczyn zdrowotnych odwołuję swój dyżur w dniu 5 marca b.r.

Ewa Łukaszewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjątkowo w tym tygodniu przenoszę swój dyżur z wtorku (19.02, godz. 9.00-11.00) na piątek (22.02, godz. 9.00-11.00). Za zmianę przepraszam, w sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.  E. Łukaszewicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dyżury dla studentów dr hab. Renaty Ciołek  w SESJI ZIMOWEJ odbędą się w dniach:  30.01 (środa), godz. 13.00-14.00 ; 31.01 (czwartek) godz. 12.15-14.00. W dniach 4.-15.luty urlop wypoczynkowy. 

-----------------------------------------------------------------------------

Dr hab. Roksana Chowaniec ze względu na wyjazd zagraniczny będzie nieobecna w okresie między 2 a 17.02.2019

-----------------------------------------------------------------------------

Superbohaterowie nie boją się wyzwań - podejmij rękawicę i jedź z nami na BraveCamp!

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do udziału w kolejnej, czwartej już edycji obozu szkoleniowo-integracyjnego BraveCamp, który odbędzie się w dn. 10-16 lutego 2019 roku.

Weź udział w akademii dla przyszłych superbohaterów - pod okiem trenerów oraz mentorów uczestnicy będą zdobywać kolejne supermoce przedsiębiorcy, które wykorzystają później przy tworzeniu i rozwijaniu swoich projektów biznesowych, naukowych lub z zakresu ekonomii społecznej.

Rekrutacja do grona superbohaterów, którzy pojadą na BraveCamp, rozpocznie się 13 grudnia o godz. 20:00 i będzie trwała do 9 stycznia 2019 r. do końca dnia.

 

Aby zgłosić swój projekt, wypełnij formularz: https://iuw.edu.pl/pl/projects/BraveCamp/zgloszenie/


Na najlepszych superbohaterów czekają granty o łącznej wartości 10 000 złotych. Fundatorem grantów jest firma Pfizer.

Rozwiń swoją supermoc i zostań superbohaterem w swoim projekcie!

Więcej informacji dostępne na www.bravecamp.pl i na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/2243615665849810/.

....................................................

  zaproszenie warsztaty zaproszenie wykładdr Michał Przeździecki z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia w dniu 22.11.2018

 

dr Dobrochna Zielińska odwołuje dyżur w dniu 21.11.2018 z powodu choroby.

-------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że nasi studenci mają możliwość korzystania z programu wymiany stypendialnej Erasmus+, w ramach których mogą realizować część studiów, praktykę lub staż naukowy za granicą. Lista dostępnych uczelni znajduje się poniżej.

Najbliższy nabór na studia częściowe (1 semestr w roku akademickim 2019/2020) odbędzie się w lutym 2019r. (dokładny termin zostanie podany później). Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Aby przystąpić do konkursu należy przedłożyć min. podanie wraz z uzasadnieniem wyboru uczelni, dokument poświadczający znajomość wymaganego języka obcego, opinię opiekuna naukowego/promotora

Więcej informacji na temat programu Erasmus+: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

(aktualne informacje także na stronie IA UW, zakładka Erasmus+)

Zainteresowanych zachęcamy także do kontaktu z koordynatorem Erasmus+ dr Sylwią Domaradzką:  s.domaradzka@uw.edu.pl

Lista uczelni:

 1. Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Włochy (kod Erasmus: I URBINO01)
 2. Univerzita Karlova v Praze, Czechy (kod Erasmus: CZ PRAHA07)
 3. Kobenhavns Universitet, Dania (kod Erasmus: DK KOBENHA01)
 4. Universidad de Cádiz, Hiszpania (kod Erasmus: E CADIZ01)
 5. Universidad de Murcia, Hiszpania (kod Erasmus: E MURCIA01)
 6. Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Niemcy (kod Erasmus: D BONN01)
 7. Universität Konstanz, Niemcy (kod Erasmus: D KONSTAN01)
 8. Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, Rumunia (kod Erasmus: RO CLUJNAP01)
 9. West University of Timisoara, Rumunia (kod Erasmus: RO TIMISOA01)
 10. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Turcja (kod Erasmus: TR BILECIK01)
 11. Selcuk Universitesi, Turcja (kod Erasmus: TR KONYA01)
 12. Universita degli Studi di Catania, Włochy (kod Erasmus: I CATANIA01)
 13. Universität Salzburg, Austria (kod Erasmus: A SALZBUR01)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W załączniku znajduje się informacja od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dotyczącą oferty stypendialnej do Izraela Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NAWA www.nawa.gov.pl w zakładce „Aktualności”.

Kandydaci oprócz internetowej rejestracji, zobowiązani są złożyć w formie papierowej pełną dokumentację, wyszczególnioną na stronie NAWA, wraz z pismem przewodnim kierownika/zastępcy kierownika jednostki dydaktycznej w Biurze Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4-go grudnia 2018 r.  BSS zobowiązane jest przekazać dokumenty kandydatów z UW do NAWA do dnia 9 grudnia 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------

dr Marcin Białowarczuk odwołuje zajęcia i dyżur w dn. 20.11.2018 (wtorek), z powodu wyjazdu na konferencję.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSOWANIE INICJATYW STUDENCKICH

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

ubiegłoroczny konkurs na tzw. minigranty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z czym Dziekan podjęła decyzję o kontynuacji programu i stworzeniu w jego ramach nowego modułu. 

1) Indywidualne wnioski studentów, zawierające opis projektu, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego, winny być składane do Wicedyrektora ds. Studenckich do końca lutego 2019 r. Finansowanie zostanie przyznane przez komisję, w której skład wejdą: Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich oraz Wicedyrektor Instytutu ds. Studenckich. Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Kwota na minigranty zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczących się w poszczególnych Instytutach.

2) Samorządy Instytutów, Koła Naukowe oraz powstałe na potrzeby konkretnych projektów zespoły studenckie mogą ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie swoich projektów naukowych. Wnioski, zawierające opis planowanych działań, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego projektu, należy składać do Prodziekana WH ds. Studenckich i Doktoranckich. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Przyznane dofinansowanie winno być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Szczególnie gorąco zachęcamy do powoływania zespołów międzyinstytutowych. 

Z wyrazami szacunku i życzeniami sukcesów

Krzysztof Skwierczyński

----------------------------------------------------

dr hab. Anna Wodzińska odwołuje swoje dyżury do dnia 8 grudnia z powodu choroby, ale jest dostępna drogą mailową.

------------------------------------

Dr Dobrochna Zielińska z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżury do dnia 13. listopada 2018.

-----------------------------------------------------

Mgr Agata Bebel z powodu choroby odwołuje zajęcia 6 i 7 listopada (wtorek-środa)

---------------------------------------------------------

Ze względu na urlop zdrowotny dr hab. Anna Wodzińska odwołuje dyżur w środę i czwartek, 7 i 8 listopada.

----------------------------------------------------------

dr Dobrochna Zielińska z powodu choroby odwołuje swój dyżur dnia 05.11. Zajęcia anglojęzyczne odbędą się normalnie

-------------------------------------

W związku z wyjazdem zagranicznym, związanym z realizacją grantu, dr hab. Renata Ciołek odwołuje dyżury i wykłady w dniach 5.11 i 7.11.

 

Decyzją Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. Małgorzaty Karpińskiej dzień 2 listopada (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

-------------------------------------------------------------

Informacja zamieszczona na prośbę Dyrektora ds Studenckich - dr Marty Żuchowskiej: 

MINIGRANTY STUDENCKIE - Środki przyznawane są studentom studiów licencjackich (na udział w stażach szkoleniach i warsztatach)  i magisterskich (na kwerendy i badania niezbędne do ukończenia pracy magisterskiej).

Wniosek musi zawierać:

- Dane kontaktowe osoby ubiegającej się o dofinansowanie

- Tytuł projektu i czas realizacji

- Opis merytoryczny projektu (cel, metody badawcze, spodziewane efekty)

- Kosztorys wraz z uzasadnieniem planowanych kosztów

- Opinię opiekuna naukowego

- Wykaz ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim (do uzyskania w sekretariacie na parterze)

Kwota indywidualnego dofinansowanie nie powinna przekraczać 2000 zł. W ciągu miesiąca od zakończenia projektu należy złożyć raport z jego realizacji. Wnioski, po zaopiniowaniu przez dyrekcję IA UW ocenia komisja dziekańska. Termin naboru wniosków: 15.11.2018 

--------------------------------------------------------------

"Zakład Papirologii serdecznie zaprasza wszystkich studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do uczestnictwa w zajęciach „Papirologia i epigrafika”. Zajęcia do bloku odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach: 

9:45-11:15 – wykład w sali 2.11,

11:30-13:00 – ćwiczenia w sali 2.07A.

W pierwszym semestrze wykład i ćwiczenia z zakresu epigrafiki łacińskiej i greckiej poprowadzą dr hab. Jerzy Żelazowski i mgr Małgorzata Krawczyk."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z udziałem w ćwiczeniach powierzchniowych dr Marcin Białowarczuk odwołuje swoje zajęcia i dyżur w dniu 16.10.18. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze względu na badania powierzchniowe dr Sylwia Domaradzka odwołuje swoje zajęcia w dn. 15-19 października

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr Dobrochna Zielińska z przyczyn niezależnych odwołuje swój dyżur w dniu 10.10.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z przyczyn niezależnych jestem zmuszony odwołać dyżur w dniu 10.10.18. Dr Wiesław Więckowski

 

W związku z wyjazdem na konferencję oraz na badania powierzchniowee w Rumunii, odwołuję dyżury pomiędzy 10 a 28.10. Zajęcia będą odbywały się w normalnym terminie. Dr Agnieszka Tomas

 

UWAGA.Jesienne ćwiczenia terenowe "powierzchniówki" będą się odbywać w terminie 15-19 października 2018 roku. Więcej informacji TU.

 

 Istnieje także możliwość odbycia ćwiczeń terenowych na terenie kampusu uniwersyteckiego pod kierownictwem dra hab. Radosława Karaiewicza-Szczypiorskiego. Studenci zainteresowani detalami proszeni są o szybki kontakt z Prowadzącym (radoslaw.szczypiorski@gmail.com).

 

 

**********

 

 

seminarium mgr

seminarium mgr

Proseminarium Archeologii Egiptu i Nubii - TERMIN:

ponieważ na stronie Instytutu i w USOSie pojawiły się różne terminy, prosimy przyjść wg terminu z USOSa, czyli widzimy się w poniedziałek, 8. października. Wtedy spróbujemy ustalić ostateczny termin.

Do zobaczenia

Dobrochna Zielińska i Sławomir Rzepka

***

Dr Dobrochna Zielińska z powodów zdrowotnycch odwołuje swój dyżur w dniu 3.10.2018.

***

 

 

UWAGA! Są dwa wolne miejsca na badania powierzchniowe w Rumunii w terminie 14-28.10. Zapewniamy dofinansowanie dojazdu autokarem i dofinansowanie pobytu. Chętnych proszę o jak najszybszy kontakt mailowy. agnieszka.tomas@uw.edu.pl

 

Uwaga!

Mgr Julia Chyla informuje, że zajęcia "Ćwiczenia GIS DLA ARCHEOLOGÓW" odbywać się będą W CZWARTKI o godz. 11:30 s. 111


UWAGA.

Jesienne ćwiczenia terenowe "powierzchniówki" będą się odbywać w terminie 15-19 października 2018 roku. Więcej informacji TU.

 

**********


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni!

 

Rekrutacja dla studentów trwa do 10 października 2018.

 

O stypendium mogą aplikować studenci warszawskich uczelni, jeśli:

Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie.

Więcej informacji  www.stypendiajp2.pl

 

Post na facebooku do udostępniania:

 

https://www.facebook.com/stypendiajp2/photos/a.323576041052/10155662736561053/?type=3&theater

..............................................................

Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Archeologii rozpoczynaja się 3 października 2018 roku /środa/.

--------------------------------------------------

Propozycja informacji centralnej na UW dotyczącej zmian w USOS w module Płatności

 

 

Nowy lepszy system obsługi płatności studenckich w USOS na UW.

 

Szanowni Studenci, już 19 września br. wdrażamy na UW nowy lepszy moduł obsługi płatności studenckich w USOS (USP-FK). Jest to konieczne z trzech powodów. Po pierwsze chcielibyśmy umożliwić bardziej przejrzysty sposób rozliczania Studentów. Po drugie dotychczasowe rozwiązanie nie jest już rozwijane i nie można do niego wprowadzić nowych funkcji i ulepszeń. Ostatnim powodem jest wdrożenie w wybranych Jednostkach rozliczeń Studentów cudzoziemców bezpośrednio w euro (dla tych, którzy mają podpisane z UW umowy na opłaty w tej walucie). Staramy się, żeby dla Studentów zmiana ta była jak najmniej zauważalna. Tak jak dotychczas wszelkie informacje dotyczące indywidualnych rozliczeń znajdą się w USOSweb w tym samym miejscu – zmieni się jedynie nazwa modułu na „Płatności FK”. Zawarte tam informacje będą miały zbliżoną formę, ale …

Wierzymy, że prace nad wdrożeniem, które trwają już prawie dwa lata, będą miały efekt w postaci jeszcze lepszej obsługi płatności studenckich na UW.

.........................................................................................................................................................................

Szanowni Studenci,

 

Zajęcia w tegorocznym roku akademickim 2018/2019 rozpoczynają się dnia 03.10.2018 roku.

----------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W tygodniu 17-21.09.2018 r.  jestem dostępna dla Studentów w środę i w czwartek, w godz. 10.45-11.45. Agata Ulanowska

------------------------------------------------

Wyniki egzaminu poprawkowego z Metodologii archeologii (osoby nie wpisane w protokole usos-owym):

240118 - 3.5/dst+

354610 - 3/dst

P. Bieliński/F. Stępniowski

 

We wrześniu dni dyżurów będą się zmieniać, celem spotkania prośba o maila iwonamodrzewska@poczta.onet.plNajbliższy 14 IX od 11-12, 30 Pałac Potockich, 21 IX od 10 Pałac Potockich, 27 IX od 11, 30 pok. 318 IAIwona Modrzewska-Pianetti

------------------------------------------

Szanowni Państwo, mój pierwszy dyżur w sesji poprawkowej to wtorek, 11.09.2018 r., godz. 11-13, pok. 314, w tygodniu 3-7.09.2018 r. jestem nieobecna z powodu wyjazdu na konferencję.

Dr Agata Ulanowska

--------------------------------------------

Szanowni Państwo - osoby, które jeszcze muszą uregulować swoje zobowiązania dotyczące Nauk o człowieku - jestem na dyżurze 5 września 2018 roku, w godzinach 10-13, w pokoju 1.18A. 

Dr Wiesław Więckowski

-------------------------------------------

WYKOPALISKA 2018 - przypominam o konieczności wypełnienia Kart wykopaliskowych i ankiet zajęć terenowych! Szczegóły TU.

EXCAVATIONS 2018 - please remember about "karta wykopaliskowa" and "ankieta zajęć" (excavation grading card and evaluation). More info HERE.

-------------------------------------------

dr hab. Renata Ciołek: wszystkie zaległe egzaminy z roku akad. 2017/2018 można będzie zaliczyć w sesji poprawkowej w dniu 5 września, godz. 11.00-14.00, pok. 320. W dniach 6.-21. 09 - wyjazd do Novae (Bułgaria) 

 

 

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla długoterminowych studentów zagranicznych rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019.

Spotkania odbędą się 28 września 2018 r. w auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum. Spotkanie prowadzone w języku angielskim odbędzie się o godz. 10.00, natomiast spotkanie w języku polskimrozpocznie się o godz. 12.30. Każde z nich potrwa do dwóch godzin.

Welcome Point organizes welcome meetings for long-term foreign students starting their studies in the academic year 2018/2019.

The meetings will take place on 28 September 2018 in the Adam Mickiewicz assembly hall  in Auditorium Maximum. The meeting in English will be held at 10.00 am., while the meeting in Polish begins at 12.30 pm. Each of them will last up to two hours.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, biur oraz możliwości, z których mogą skorzystać studenci. Uczestnicy otrzymają także pakiet powitalny i zaproszenia na wydarzenia planowane w październiku.  Będzie to tez okazja do tego, żeby studenci różnych kierunków spotkali się i nawiązali kontakt.

................................................................................................

Truszki-Zalesie, woj. podlaskie - ćwiczenia wykopaliskowe 2018

Uwaga - są jeszcze wolne miejsca na wykopaliskach w Truszkach-Zalesiu. 

Termin badań: 3.09-21.09, stanowisko osadnicze z okresu wczesnego średniowiecza, w programie prace terenowe i studyjne nad materiałem. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Szczegółowe informacje: dr Ewa Łukaszewicz (e-mail emarczak@uw.edu.pl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaprosić na dziewiątą międzynarodową konferencję studencką, organizowaną przez Katedrę Archeologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Czech Zachodnich w Pilznie pod tytułem „Archeologia na rozdrożu”.

Konferencja odbędzie się 9 października 2018 r. w Muzeum Czech Zachodnich przy ul. Kopeckého sady 2 w Pilznie.

 Wszelkie informacje na temat konferencji znajdą Państwo w załącznikach. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 Z ogromną radością spotkamy się z Państwem!

 Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu organizatorów

 Luboš Hobl

  Call for papers, Pilzno

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniach 25 czerwca - 22 lipca 2018 przebywam na urlopie wypoczynkowymw dniach 23 lipca - 20 października 2018 prowadzę badania wykopaliskowe w Akrai, Sycylia

W ważnych sprawach proszę o kontakt mailowy

 

Roksana Chowaniec 

............................................................................................................................................................

Informuję, że od 19.06.18 zmianie uległy godziny mojego dyżuru. Szczegóły w zakładce "Dyżury pracowników".

Marcin Białowarczuk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr hab. Sławomir Rzepka w dniu 18.06.2018 będzie miał dyżur w godzinach 12.00-13.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

W sprawie zaliczenia wykładu „Łowcy mamutów historia pradawna” 3101-DWMAM-OG (prof. dr hab. S. Kozłowski),

proszę zgłosić się do sekretariatu p.1.06 DZISIAJ, 14.06.2018 (czwartek) o godzinie 13:00.

...............................................................................................................................

Szanowni Państwo,na prośbę Pani Dziekan przesyłam poniższe informacje:

W czerwcu zwiedzisz wystawę o Marcu ’68 bezpłatnie!

Już ponad 50 tys. zwiedzających obejrzało wystawę „Obcy w domu. Wokół Marca ’68” przygotowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Ekspozycja opowiada o przyczynach, przebiegu i dalekosiężnych konsekwencjach antysemickiej kampanii, która osiągnęła kulminację w 1968 roku. Doprowadziła ona do pacyfikacja życia intelektualnego i przymusowego wyjazdu z Polski 13 tysięcy osób uznanych za „obce”. Ekspozycja łączy w sobie materiały historyczne, relacje świadków i dzieła artystów współczesnych.

 

Dla wszystkich studentów Wydziału Historycznego UW Muzeum POLIN przygotowało niespodziankę: 
do końca czerwca wystarczy w kasie okazać legitymację studenta wydziału i powiedzieć hasło „marzec”, by otrzymać darmowy bilet na wystawę 
„Obcy w domu. Wokół Marca ’68”.

..............................................................................................................................

Uwaga! Studenci, którzy z przyczyn uzasadnionych nie mogli podejść do żadnego z dwóch terminów egzaminu z Nauk o człowieku - proszę o pilny kontakt! Wiesław Więckowski

-------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Przypominam wszystkim o wykopaliskach! Jeśli ktoś nie zapisał się jeszcze na żadne, a poszukuje - informacje o miejscach i możliwościach są dostępne w zakładce "praktyki terenowe". Zapisy jeszcze trwają. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 30 maja b.r. (środa) zajęcia z Metrologii wczesnośredniowiecznej odbędą się, jak zwykle, w IA UW (sala 207).

Ewa Łukaszewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa informacja (dobra!) w sprawie wykopalisk dla studentów w Grecji:

We are happy to announce that thanks to additional funding, the project will be able to bear the cost of kollatso (on site) and lunch (in a local taverna) on working days, for all participating students. You can find the updated call for application below. Best regards,Sylviane Déderix  

The Belgian School at Athens has been granted a permit by the Greek Archaeological Service to start a new five-year project at Thorikos (Attica, Lavrion) under the direction of Prof. Roald Docter. As part of this project, investigation will resume on the upper slopes of the Velatouri, where settlement remains and monumental tombs dating to the Bronze Age were excavated in the 19th and 20th centuries. Where the Bronze Age occupation of the Velatouri is concerned, the objectives of the 2018 campaign involve 1) the study of excavated remains, 2) the cleaning and 3D documentation of old excavation trenches, 3) surface survey on the acropolis and eastern slopes of the hill, and 4) geophysical and geochemical prospections of targeted sectors of the site. We are looking for volunteers willing to join the team and participate in the 2018 campaign, which will take place from August 20 to September 14. Volunteers will be involved in the surface survey, the preparation of old excavation trenches for 3D laser scanning, the processing of the finds, and the geophysical prospection.

The project will cover accommodation (in shared rooms) during the four weeks of the project, in addition to light meal (on the site, at ca. 11.00 AM) and lunch (in a local taverna, at ca. 3.30 PM) on working days.

Deadline for application: June 5 – please, send a CV and a motivation letter.

Note that only applications from volunteers available for the whole duration of the campaign (i.e. 4 full weeks) will be considered.

For further information and application, please contact Sylviane Déderix (sylviane.dederix@gmail.com).

 

Robert Laffineur, Sylviane Déderix, Margarita Nazou, Nikos Papadimitriou

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2017/2018:

ŁACINA I GREKA

12 czerwca (wtorek) godz. 13:00 łacina - przekład (II semestr)

                                            greka - przekład (II semestr)

13 czerwca (środa)   godz. 12:00 łacina - słówka (II semestr)

                             godz. 13:00 łacina - gramatyka (II semestr)

                                             greka - sprawdzian z aorystu (II semestr)

19 czerwca (wtorek) godz. 12:00 łacina - słówka (II semestr)

                             godz. 13:00 łacina - gramatyka (II semestr)

                                             greka - sprawdzian z aorystu (II semestr)

20 czerwca (środa)   godz. 12:00 łacina - przekład (II semestr)
                                             greka - przekład (II semestr)


 Powyższe sprawdziany odbędą się w sali 1.18. Na zaliczanie zaległych zajęć z I semestru proszę umawiać się indywidualnie. (T. Płóciennik)

Pozostałe egzaminy:

09.06.2018- Epigrafika Majów, godz. 9:00-12:00, 2.11

11.06.2018 – Historia Kultury Materialnej (T.Scholl) godz. 11:00-15:00 s. 1.14

11.06.2018 – Archeoastronomia OGUN (M. Ziółkowski) godz. 13:00-14:00  s.1.18

11.06.2018 – Zarys archeologii pradziejowej (A. Szela) – godz. 15:00-16:30, s. 2.10

11.06.2018 – Nauki o środowisku (J. Piątkowska-Małecka), godz. 10:00-11:30, s. 2.10

11.06.2018 – Zarys arch. pradziejowej (A. Szela) godz. 15:00-16.30, s. 2.12

12.06.2018 – Archeologia Mody Barbarzyńców (A. Maciałowicz) – godz. 9:45-11:15, s. 2.10

12.06.2018 - Archaeology of the Near East (wykład I roku anglojęzycznych) - godz. 11:00-12:30, s. 2.13

13.06.2018 – Methodology (anglo) – godz. 13:00-14:00 s. 2.07

13.06.2018 – Życie codzienne w cieniu Wezuwiusza (OGUN) (E.Łuszczewska), godz. 11:00-13:00, s.2.12

13.06.2018 - Archeologia protohistoryczna (blok)(P. Szymański) - godz. 11:00-13:00, s. 2.13

13.06.2018 - Od Pompejów do Knossos. Archeologia i kultura popularna (M.Rekowska, A.Ulanowska), godz. 10:00-13:00, p. 3.14

13.09.2018 - Zarys Pradziejów I rok (M. Kot, A. Szela) - godz. 10:00, s. 2.10 i 2.12

14.06.2018 – Historia i kultura Jedwabnego Szlaku (M. Żuchowska) – godz. 10:00-12:00 s. 2.07

15.06.2018 – Konserwatorstwo i muzealnictwo (IIrok) (R. Chowaniec) – godz. 9:45-12:00 s. 2.09

15.06.2018 - Biorcheologia - wykł. blokowy (A. Sołtysiak) - godz. 12:00-14:00, s. 2.12

15.06.2018 - Arch. Egiptu i Nubii Blok (D. Zielińska) poprawka kolokwium, godz. 12:00-13:30, s. 2.06A

18.06.2018 – Archeologia Dalekiego Wschodu – blok (M. Żuchowska) – godz. 12:00-14:00, s. 2.07

18.06.2018 – Archeologia Grecji/Archaeology of Greece - blok (K. Lewartowski) - godz. 11.00, s.3.14

18.06.2018 – Zarys archeologii śródziemnomorskiej – godz. 10:00-11;30, s. 2.09 i 2.10

18.06.2018 -  Metodologia (P. Bieliński) – godz. 13:15-14:30, s. 2.09

19.06.2018 – Jęz. egipski (M. Barwik) – godz. 12:00, s. 2.11

20.06.2018 - Kaukaz arch. na styku kultur (A. Smogorzewska), gdzo. 10:00-11:3-, s. 2.12

21.06.2018 - Dzieje i Kultura Faraońskiego Egiptu (M. Barwik) - godz. 10:00, s. 2.07

22.06.2018 – Łacina (anglo) godz. 9:45-13:00, sala 2.06 A

25.06.2018 – Historia Staroż. Grecji i Rzymu (IIrok zaj. pomocnicze) (J. Żelazowski) - godz. 10:00-12:00 s. 2.09

25.06.2018 - Dolina Królów. Nekropola królewska Nowego Państwa (wykł. mon. M. Barwik) - godz. 12:00, s.1.18

26.06.2018 – Hist. Staroż. Grecji i Rzymu, zaj. pomocnicze do bloku – egzamin ustny (J. Żelazowski), godz. 9:00-15:00, s. 2.13

27.06.2018 - Hist. Staroż. Grecji i Rzymu, zaj. pomocnicze do bloku – egzamin ustny (J. Żelazowski), godz. 9:00-15:00, s. 2.13

 

Sesje poprawkowe:

03.09.2018 - Methodology godz. 13:00-14:00 s. 2.07

03.09.2018 – Wstęp do archeologii, godz. 10:00-11:30, s. 2.09

03.09.2018 - Historia Kult. Materialnej Grecji (T.Scholl), godz. 12:00-13:00, s; 1.14

04.09.2018 - Arch. Ameryki, godz. 12:00, s.1.09

04.09.2018 - Archeoastronomia (OGUN). godz. 10:00, s. 1.09

05.09.2018 - Metodologia (P.Bieliński, F. Stępniowski), godz. 10:00, s. 2.12 (lub inna dowolna na I piętrze)

05.09.2018 - Hist. Staroż. Grecji i Rzymu (J. Żelazowski), godz. 12:00-14:00, s. 2.13

05.09.2018 - History of Ancient Near East (P.Bieliński), godz. 12:30, room 2.07A

07.09.2018 - Język egipski - (M. Barwik) - godz. 11:00
07.09.2018 - Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu, OGIN (M. Barwik) - godz. 12:00, p. 305
07.09.2018 - Dolina Królów-nekropola królewska Nowego Państwa, wyk. mon. - (M. Barwik) - godz. 13:00

10.09.2018 -  Egzamin poprawkowy OGUN Od Pompejów do Knossos (M. Rekowska, A. Ulanowska) - godz. 11.00-12.00, s. 314

10.09.2018  - Egzamin poprawkowy OGUN on-line Odkrywanie przeszłości (M. Rekowska) –  godz. 10.00-11.00, s. 31

10.09.2018 - Archeologia mody barbarzyńców (A. Maciałowicz) - godz. 12.30-14:30, s. 2.09

13.09.2018 - Zarys Pradziejów I rok (M. Kot, A. Szela) - godz. 10:00, s. 2.10 i 2.12

 

ŁACINA I GREKA (zarówno zaległe z I semestru, jak i z II semestru)

05.09.2018 (środa)

godz. 12:00 - słówka

godz. 12:30 - gramatyka

godz. 14:00 - przekład

07.09.2018 (piątek)

godz. 12:00 - słówka

godz. 12:30 - gramatyka

godz. 14:00 - przekład

10.09.2018 (poniedziałek)

godz. 12:00 - słówka

godz. 12:30 - gramatyka

godz. 14:00 - przekład

 

........................................................................................................

Praktyki wykopaliskowe 2018

Zakład Archeologii Pradziejowej zaprasza studentów do udziału w praktykach wykopaliskowych na stanowisku KCWR w Podlesiu, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie, w terminie 22.07.- 14.08. 2018.

Szczegółowe informacje i zapisy u prowadzącego:

mgr Artur Grabarek (arturgrabarek@poczta.onet.pl)

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do składania w drodze konkursu wniosków o stypendium na prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych, których celem jest prowadzenie badań z zakresu archeologii, niezbędnych do zakończenia prac magisterskiej przez studentów II roku studiów magisterskich z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem stypendium jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu oraz materiałami archiwalnymi, tak aby powstająca praca magisterska została napisana na jak najwyższym naukowym poziomie.

Stypendium przeznaczone jest na odbycie studiów bibliotecznych i kwerendy archiwalnej w wybranych i rekomendowanych bibliotekach i archiwach między 01 października w roku przyznania stypendium a 31 marca roku następnego.


Szczegóły konkursu w załączniku

 

OFERTA PRACY W INKUBATORZE UW

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego został powołany w celu wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej. Pomaga w rozwoju projektów biznesowych i społecznych, organizując warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertami, a także udostępniając nowoczesną przestrzeń do pracy.

Inkubator poszukuje nowej osoby do zespołu na stanowisko Junior Project Managera. Jeśli:

- lubisz i potrafisz zarządzać projektami,

-  interesujesz się szeroko pojętą przedsiębiorczością i chcesz rozwijać społeczność uniwersytecką,

- tematyka start – upów oraz młodych biznesów nie jest Ci obca...

... to zachęcamy do aplikowania. Na zgłoszenia czekamy do 16 kwietnia - CV i odpowiedź na pytanie rekrutacyjne należy wysyłać na adres przemek.krawczyk@inkubator.uw.edu.pl. Szczegóły na https://iuw.edu.pl/pl/blog/rekrutacja-na-stanowisko-junior-project-managera/.

Z pozdrowieniami

Daria Zyśk
Marketing Manager

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Żwirki i Wigury 101, p. 1.125
  02-089 Warszawa
  e-mail: daria.zysk@inkubator.uw.edu.pl

----------------------------------------------------------

Przypominam, że dodatkowe zajęcia z metrologii średniowiecznej odbędą się dzisiaj (06.04 - piątek) o godz. 11.30-13.00 w sali 109.

Ewa Łukaszewicz

-----------------------------------------------------------

W związku z wyjazdem na ćwiczenia powierzchniowe w terminie 9.04-13.04  odwołuję swoje zajęcia  w dniu 11.04 (środa) b.r.                                                                                                                      Ewa Łukaszewicz 

-----------------------------------------------------------

Dziekan Wydziału Historycznego UW, prof. dr hab. Małgorzata Karpińska oraz Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Monika Rekowska mają wielką przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejny wykład w cyklu Wykłady Mistrzów dla doktorantów WH, prowadzony przezdr. Pawła Rutkowskiego.

 Wykład „Głusi jako mniejszość językowa w Polsce - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” odbędzie się 12 kwietnia 2018, o godz. 17.00, w Sali Kolumnowej. 

Celem wystąpienia jest wprowadzenie słuchaczy w problematykę komunikacji migowej, a w szczególności przedstawienie najważniejszych informacji na temat polskiego języka migowego (PJM), który rozwija się i ewoluuje od dwustu lat w polskiej społeczności Głuchych.

Warto zwrócić uwagę na wielką literę w zapisie słowa Głuchy – pisownia taka stosowana jest w literaturze przedmiotu (analogicznie do określeń takich jak Ślązak czy Kaszub) jako wyraźny sygnał, iż z socjolingwistycznego punktu widzenia społeczności migające powinny być postrzegane jako mniejszości językowe. Głuchota jest dla nich podstawą tożsamości społeczno-kulturowej, nie zaś jedynie niepełnosprawnością.

Lingwiści zajmujący się tą problematyką nie mają wątpliwości, że Głusi porozumiewają się za pomocą w pełni ukształtowanych systemów językowych, zdolnych do wyrażenia dowolnych (w tym abstrakcyjnych) treści. Światowa społeczność akademicka uznaje języki wizualno-przestrzenne za interesujący obiekt analiz, ponieważ mimo pełnej systemowości i złożoności są one zaskakująco odmienne od języków fonicznych, a zatem rzucają zupełnie nowe światło na istotę ludzkiej kompetencji komunikacyjnej. Wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w wykopaliskach w Akrai (Sycylia) w miesiącach sierpień i wrzesień, proszę o kontakt mailowy (roksana.chowaniec@uw.edu.pl). Roksana Chowaniec

..........................................................................

 

 

  Ofertakonkurs "Kwerenda"