Nowy Program studiów


ArchaeologyBenchmarkBrytyjski


efekty_ksztalcenia_pom_inf


Komisja WH ds KRK ...


MisjaIStrategiaUW


Podrecznik_Krasniewski_publikacja_MNISW


PodrecznikChmieleckaKrajoweRamyKwalifikacji_dla_szk_wyzsz


przewodnik_ECTS_2009_pol


Rozporzadzenie02112011_KRK


Rozporzadzenie02112011_KRK_zal._cz._2


Rozporzadzenie02112011_KRK_zal.cz._1


Rozporzadzenie02112011_ksztalcenie_na_odleglosc


Rozporzadzenie04112011_wzorcowe_efekty_kszt.


Rozporzadzenie08082011_obszary_wiedzy


Rozporzadzenie12102011_warunkiPorwadzeniaStudiow


Rozporzadzenie01092011_tytuly_zawodoweDyplomySwiadectwaUkonczenia.pdf


Rozporzadzenie29092011_akredytacjaProgramowaInstytucjonalna


PKA-uchw.-wytycz.-raport-samooc.ujednolicona-X-2011.pdf


PKA raport ocena programowa.doc


PKA raport ocena instytucjonalna.doc


SylabusKrokPoKroku


UstawaTekstJednolity


Zarz-Rektora44projektowanie-programow-26-X-2011


UchwałaSenatuNr56_2006.pdf


UchwalaSenatuNr120_2006.pdf


UchwalaSenatuNr119_2009.pdf