Pracownia Skanerów 3D

Serdecznie zapraszamy na (często aktualizowane) nasze strony z informacjami oraz bieżącymi projektami.

https://www.facebook.com/3DScanLabIAUW

http://www.3dscanlab.uw.edu.pl

 

Regulamin Pracowni Skanerów 3D IA UW

  Regulamin Pracowni Skanerów 3D IAUW


Kierownik Pracowni

mgr Marta Bura, e-mail: marta.bura@uw.edu.pl


mgr Janusz Janowski, e-mail: janusz.janowski@uw.edu.pl


Zapraszamy do Siedziby Pracowni

Laboratorium Cyfrowym Humanistyki

Ul Banacha 2c

Budynek Centrum Nowych Technologii


Historia Pracowni

W 2010 roku Pracownia Komputerowa IAUW zrealizowała kolejną dotację aparaturową. Jest to już trzecia dotacja celowa z ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która pozwoliła na dosprzętowienie Instytutu Archeologii UW.

 

Skanowanie Leica HDS C10

Skanowanie Leica HDS C10
Skanowanie Leica HDS C10Skanowanie Leica HDS C10

 

Celem tej dotacji było stworzenie systemu wszechstronnej dokumentacji 3D zarówno zabytków, jak i dokumentacji terenowej. Jest to stosunkowo nowa metoda dokumentacji, pozwalająca na szerokie zastosowanie, poprzez odwzorowanie istniejących kształtów i tworzenie zoptymalizowanych cyfrowych modeli zabytków oraz przestrzeni. Modele te pozwalają nam na dokonywanie wszelkiego rodzajów pomiarów, od głębokości liter na inskrypcji, po zmierzenie przekroju naczynia oraz zadokumentowanie założenia architektonicznego.

Na potrzeby projektu zakupiono trzy różne skanery trójwymiarowe. Każdy z nich służy do dokumentacji innego rodzaju zabytków. Poza tym, posługują się one innymi technikami pomiarowymi.

Nie mniej co najważniejsze zawsze efektem skanów jest chmura punktów, z której można następnie stworzyć siatkę trójkątów. A następnie tworzyć modele 3D również do publikacji w Internecie. Ten typ dokumentacji spełnia wymogi konserwatorskie.

 

Skanowanie LeicaSkanowanie Leica
Skanowanie leicaSkanowanie Leica

Wobec coraz popularniejszej chęci dokumentacji zabytków metodami 3D oraz w odpowiedzi na dyrektywy Narodowego Instytutu Audiowizualnego zawartej w dokumentach: „Katalog Dobrych Praktyk w Digitalizacji..”  stworzono nasz pracownie, posiadającą już spore doświadczenie.
Naszymi atutami jest młody zespół ludzi, który przez pierwszy rok działalności może pochwalić się prawie tysiącem skanów. Specjalizujemy się w pracy ze wszystkimi formami zabytków.
Posiadamy bardzo dobre referencje. Wspólpracujemy z wieloma instytucjami. Niektóre projekty do momentu ich pełnego opracowania nie są upublicznianie.

Nasze badania w mediach:

Skanowanie Jaskini Kroczyckiej:

http://www.youtube.com/watch?v=3n4OfeA3LoI&feature=plcp

 

Skanowanie Rytów Naskalnych na Bornholmie:

http://www.nauka.gov.pl/nauka/sukcesy-uczonych/sukcesy-uczonych/artykul/nowe-odkrycia-polskich-archeologow-na-bornholmie/

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,390951,nowe-odkrycia-polskich-archeologow-na-bornholmie.html

Skanowanie LeicaSkanowanie Leica
Skanowanie LeicaSkanowanie Leica


Pracownia posiada 3 różne skanery do różnych zastosowań.

Leica C10

ScanBright

ScanBright mini