Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Archeologii rozpoczynaja się 3 października 2018 roku /środa/.

----------------------------------------------

  nieobecności dyrekcji

W załączeniu znajduje się informacja dotycząca nieobecności Dyrekcji IA w okresie wakacji.

Sekretariat

 

Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej IAUW, dr hab. Renata Ciołek uprzejmie przypomina kierownikom zakładów o konieczności złożenia w czerwcu 2018 rocznego sprawozdania z hospitacji, które odbyły się w roku akademickim 2017-2018. Sprawozdania takie (nie protokoły z hospitacji) należy zostawiać w sekretariacie, albo przekazywać do moich rąk bezpośrednio. 

..........................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń 
związanych z RODO, termin zbierania przez sekretariat wypełnionych
formularzy minął 27 czerwca 2018 r.
Sekretariat
Pensum 2018/2019


 17 wrzesnia 2018 - drobne zmiany cd

Szanowni Państwo,

prosze śledzić pojawiające się w załączniku kolejne wersje "pensum"- staram sie na bieżaco aktualizować plik.

Bardzo prosze o zgłaszanie uwag a szczególnie niescisłosci między USOS-em a przygotowanym w pensum rozkładem zajęć. 

Krystyna Meglicka


Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IAUW wraz z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW serdecznie zapraszają na trzecią edycję konferencji pt." Polacy na Bliskim Wschodzie", która odbędzie się w dn. 7-9 czerwca br. w budynku Instytutu Archeologii UW w sali 2.10.

  Program konferencji


Biuro ds. Jakości Kształcenia UW zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich uczących lub planujących uczyć po angielsku do wzięcia udziału w seminarium CLIL, które poprowadzi Jim Connolly – koordynator programów rozwojowych dla nauczycieli akademickich. Seminarium odbędzie się dnia 12.06.2018 w gmachu Staregu BUW (p. 215). Udział w warsztatach jest bezpłatny, rejestracja on line trwa do dnia 07.06.2018. W załączniku harmonogram. Agnieszka Tomas

http://leadershipforum.edu.pl/rejestracja/

  Harmonogram seminarium CLILZakład Archeologii Paleolitu i Mezolitu serdecznie zaprasza na wykład, który wygłosi dr Bence Viola (Department of Anthropology, University of Toronto) zatytułowany:

"Overview of the newest research on Neanderthals and Denisovans"

Poniedziałek 21 maja 2018, godz. 15:00 sala 2.09


 

Szanowni Państwo,

Zakład Archeologii Wczesnośredniowiecznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na wykłady prof. Jose Suareza Otero z Uniwersytetu Santiago de Compostela, Hiszpania.

  1. Constructing a Medieval Sanctuary. Santiago de Compostela, from the 9th to the 12th centuries AD (środa, 16 maja, 10.00, sala 207)
  2. Pilgrimage to Santiago. Culture, Geography and Faith in the Middle Ages (czwartek, 17 maja, 15.00, sala 210)

Serdecznie zapraszamy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DYREKCJA INSTYTUTU ARCHEOLOGII INFORMUJE, ŻE DNIA 11 MAJA 2018R. BUDYNEK INSTYTUTU BĘDZIE ZAMKNIĘTY

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA ARCHEOLOGII
KRAJÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH
ZAPRASZAMY NA POSIEDZENIE NAUKOWE
WYJĄTKOWO W WARSZAWIE!
Polska Akademia Umiejętności
Kraków, ul. Sławkowska 17, tel.: (48) 12 424-02-00, e-mail: office@pau.krakow.pl
www.pau.krakow.pl facebook.com/PolskaAkademiaUmiejetnosci
Ingerencja nieusprawiedliwiona:
graffiti i problemy konserwacji zabytków
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
(Uniwersytet Warszawski)
17 maja 2018 (czwartek), godz. 11.00
Instytut Archeologii UW, Sala 209
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Grobów tak dużo, dziesiątki tysięcy!
Grobowce w Cyrenajce – historia badań
w przeszłości, zagrożenia teraźniejszości
Dr hab. Monika Rekowska
(Uniwersytet Warszawski)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

w imieniu Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej IA, prof. dr hab. Karola Szymczaka zapraszam Państwa na posiedzenie Rady w dniu 16 maja (środa) o godz. 15.00, sala 2.10  

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad;

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

3. Komunikaty Dyrekcji Instytutu;

4. Sprawy 'Światowita';

5. Sprawy personalne /konkursy/;

6. Wolne wnioski. 

 

Z przyczyn technicznych projekt protokołu zostanie przesłany do Państwa drogą elektroniczną.

 

Z wyrazami szacunku,

Marzena Łuszczewska

sekretarz RN IA


Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych IA UW i Muzeum UW zapraszają na wykłady

prof. Anny Santucci z Uniwersytetu w Urbino pt.

Lucernae fictiles: collecting ancient lamps in the 18th century. The case study of the G.B. Passeri at Pesaro (Italy)

oraz

Greek and Roman culture of lighting: evidences from literary and iconographical sources

8 maja (wtorek), godz. 9.45-12.30, sala 2.07 IA UW

 

 "Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW ma zaszczyt zaprosić na wykład dr. Barbary Cerasetti (Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà) zatytułowany "Redefining Mobility in Bronze Age Southern Turkmenistan", któryodbędzie się 9 maja o godzinie 11.30 w sali 212 Instytutu Archeologii. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań osadnictwa społeczności koczowniczych, związanych z ceramiką typu Andronowo, w delcie rzeki Murgab w Turkmenistanie. Serdecznie zapraszamy."

-----------------------------------------------------

W długi weekend majowy budynek Instytutu Archeologii będzie zamknięty

w dniach  30 kwietnia - 3 maja 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.

Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2019 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków),

według załączonego formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej PAU www.pau.krakow.pl

------------------------------------------------------------ 


PENSUM

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się pierwsza wersja "Pensum". Uwagi prosze zgłaszac do piatku 13 kwietnia do Dyrekcji IA.

Terminy zajęć nie są jeszcze zaktualizowane, proszę się nimi nie kierować. Teraz najważniejsza jest akceptacja przydzielonych zajęć na studiach PL,  tak by mozna je było zamieścić w systemie wraz z sylabusami. Prace nad obsadę studiów anglojęzycznych trwają.

Krystyna Meglicka

-------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

przypominamy o konieczności złożenia na kwietniową Radę Instytutu wykazu tematów prac magisterskich i licencjackich.

DyrekcjaPENSUM

 

W załączniku uaktualnione PENSUM

------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdziecie Państwo skan nowego rozporządzenia Dziekan WH,  dotyczącego wykorzystania urlopów. Dotyczy ono również osób zatrudnionych przy grantach.

Pozdrawiam  Mirka Moszoro

 

  urlopy zarządzenie


ankieta dydaktyczna 2018_19

Pensum 2018/2019